Vis vejen frem 24. august: En lille vej langs vandløbet Søborghusrenden fik ny afvandingsløsning, da vejen skulle retableres efter et gravearbejde. Vandet ledes gennem filtermuld ned til vandløbet, og vandkvaliteten moniteres til brug for design af tilsvarende løsninger andre steder.

Kom og se, hvordan en forholdsvis enkel afvandingsløsning kan give stor effekt.

Gentofte Kommune har stillet krav om et prøvetagningsprogram, der har foretaget analyser siden 2014 og kan fortælle dig om resultaterne, der kan bruges til at stille funktionskrav til lignende anlæg i fremtiden.

Projektet fremvises 24. august, kl. 14.00-15.00. Adresse: Ved Renden, 2870 Dyssegård

Du kan læse mere om projektet og de andre vejprojekter i kataloget Vis vejen frem >. Brug kataloget til at planlægge din tur rundt til de forskellige klimatilpasningsprojekter og gem det, så du senere kan vende tilbage og få inspiration til arbejdet med klimatilpasning.

Vi håber at se mange på vejene.

En enkel løsning med stor effekt. Gentofte kommune fortæller om de foreløbige resultater af måleprogrammet.

Vis vejen frem er arrangeret af KLIKOVAND/Task Force i samarbejde med Forsikring & Pension – og de mange kommuner, forsyninger og private, der viser løsningerne frem.