Invitation til seminar om Regnvandshåndtering i Praksis

Enregis Scandinavia A/S inviterer til en spændende dag på Teknologisk Institut, i Tåstrup, den 12. december fra kl. 9.00. Her kan du få nyttig inspiration til, hvordan klimatilpasningsplaner kan virkeliggøres. Og høre om hvordan forsyninger, kommuner og rådgivere m.fl. håndterer udfordringer med opsamling, forsinkelse, nedsivning og rensning af regn- og vejvand. Deltagelse er gratis. Tilmelding kan ske til hki@enregis.dk senest den 6.12.

På dagen kan du høre om:

  • Virkeliggørelse af kommunale klimatilpasningsplaner. En case historie om de mål, indsatsområder og metoder mv., der skal sikre at kommunen er rustet til at håndtere de udfordringer, fremtidens regnmængder fører med sig.
  • Udenlandske erfaringer og metoder til regnvandshåndtering, herunder løsninger når opgaven er at rense regn- og vejvandet for blandt andet tungmetaller, olie og benzinrester mv.
  • Bæredygtig håndtering af regnvand i Australien. Søren Gabriel, Orbicon, samler erfaringer og viden op fra sin månedlange studietur i Australien. Netop hjemkommet giver han dig indsigt i, hvordan man der håndterer Lokal Afledning af Regnvand.
  • Udfordringer og problemstillinger ved planlægning af hjemlige LAR projekter. Erfaringer fra projektering af flere, forskellige LAR løsninger.
  • Vand i Byers projekt ”Regn med Kvalitet” – rensekrav og rensemetoder. Præsentation af et helt nyt værktøj til brug for løsning af udfordringerne med vandrensning.
  • Renseprincipper og erfaringer fra nedsivning af vejvand ved Stenmagle.

Rekvirer program og/eller tilmeld dig til hki@enregis.dk