Bruger din kommune eller forsyning skadesdata for skybrudshændelser i arbejdet med klimatilpasning? Eller har I planer om at gøre det – måske? Så er det ved at være sidste udkald.

Alle kommuner og forsyningsselskaber har i foråret fået tilbud om at modtage skadesdata for skybrudshændelser til brug for arbejdet med klimatilpasning, men indtil nu har kun halvdelen taget imod det gratis tilbud. Forsikringsselskabernes data kan blandt andet bruges i forbindelse med risikokortlægning og udarbejdelse af oversvømmelseskort og kan være en værdifuld validering af modellernes resultater.

De tilbudte data omfatter perioden 1. januar 2010 til 31. juli 2015 og indeholder oplysninger om adresse, dato og erstatningsudbetaling i relation til skybrudsskader. I henhold til lovgivningen har Forsikring & Pension pligt til at slette data, når de er færdige med at udsende dem til kommunerne. Hvis kommunen ikke rekvirerer data nu, vil de blive slettet, og der vil ikke være mulighed for at få dem senere.

Deadline for at bede om data er den 25. august. Efter denne dato slettes data. Skriv til Marlene Eriksen > hvis du vil vide mere, eller for at bestille data.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsbranchen. Læs mere om deres tilbud til kommuner og forsyningsselskaber her >