Sammen med Dansk Industri, Dansk Erhverv, NIRAS og Forsikring & Pension har KLIKOVAND sat sikring af små og mellemstore virksomheders værdier på dagsordenen. Vores ønske med samarbejdet er at give disse virksomheder tilstrækkelig viden til, at de kan sikre sig mod skybrud på et oplyst grundlag.

 
Vores håb er, at færre virksomheder fremover oplever tabte varelagre, præmiestigninger, nedlukninger i længere tid, dyre generhvervelser af varer og ikke mindst tab af kunder og dermed omsætning.

KLIKOVAND klæder caféer og restauranter på

KLIKOVAND har leveret en række artikler til branchebladet for Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC), The Host. Magasinet har et oplag på 15.000 eksemplarer. Formålet har været at hjælpe branchens medlemmer med at sikre deres forretning og pege på, hvor vigtigt det er at være forsikret.

For meget vand koster mange penge

Den første artikel handlede om, hvordan medlemmerne kan undersøge, om de ligger i et risikoområde, og hvordan de kan sikre deres værdier mod den voldsomme regn. En historie fra det virkelige liv, fortalte hvordan Restaurant Kronborg i indre København oplevede skybruddet 31. august 2014. Læs mere her på side 18-19.

Skybrud, forsikringer og udlejere

I den anden artikel samarbejdede vi med Forsikring & Pension for at formidle de erfaringer, forsikringsselskabernes taksatorer har med skader. Vi satte fokus på, hvordan lejere kunne indlede en dialog med deres udlejer, og hvordan de kunne få styr på deres forsikringer. Læs mere her på side 9-10.

Fælles interesse at sikre mod skybrud

Seriens tredje og sidste artikel handlede om udlejers ansvar, og hvordan DRCs medlemmer bedst sikrer sig, når de skal leje lokaler. Hvordan kan de for eksempel forhandle sig til, at udlejer installere højtvandslukke, og hvor vigtigt det er at undersøge vilkårene for udlejers bygningsforsikring. Læs mere her på side 33.

Samarbejde med DRC

Vi har haft et frugtbart samarbejde med The Host. Redaktionen overvejer at spørge deres medlemmer om klimatilpasning i en kommende læserundersøgelse og vil også se på, om DRCs forsikringsprogram har fået flere henvendelser end sædvanligt. Det er også muligt, de vil fortsætte samarbejdet med os og sætte fokus på for eksempel stormflod.

Perspektiverne for KLIKOVAND

Vi har fået blod på tanden, og i 2017 tager vi kontakt til andre brancheforeninger for at undersøge, om de kunne have interesse i at modtage en lignende artikelserie. Vores håb er, at vores indsats kan medvirke til at gøre kommuner og vandselskabers arbejde lettere.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]