Af: Rolf Johnsen
07.06.13

Brug skabelonen!

Klimatilpasningsplanerne, som kommunerne er ved at udarbejde, er et skridt i den helt rigtige retning. Hen imod at vi i Danmark kan klimatilpasse lokalt og samtidig opnå bredere samfundsmæssige forbedringer. Men tiden til de tekniske, planlægningsmæssige og involverende processer er knap, og delprocesserne i planerne skal udføres hurtigt og med omtanke.

Derfor har Region Midtjylland sammen med kommunerne udarbejdet en skabelon til klimatilpasningsplanerne. Skabelonen er et værktøj, man kan benytte til at plukke i, blive inspireret af eller blot hente relevante oplysninger i. Den knytter sig til vejledningen udsendt af Miljøministeriet og kan benyttes frit af alle. Der findes i skabelonen fælles niveauer for havniveauændringer og værdisætning. Skabelonen rummer det regionale og passer lokalt

Det er hensigten, at skabelonen skal medvirke til, at de kommunale klimatilpasningsplaner bliver endnu bedre. Yderligere vil vi gerne slå et slag for, at man i kommunerne prioriterer en involverende proces højt for i fællesskab at finde ud af, hvor man vil hen. Hvad er visionen, der tager fat på flere lokale udfordringer og styrkepositioner, eksempelvis sociale eller naturmæssige? Et element kan være, at man udbyder udfordringen uden at pege på den konkrete løsning. Ud fra denne devise vil man få en bredere palet af løsninger og ikke som udgangspunkt have fastlåst sig til eksempelvis en teknisk løsning, som kun retter sig mod udfordringen fra vand.

Skabelonen er et konkret produkt af Region Midtjyllands regionale udviklingsplan. En plan, der giver mulighed for at se klimatilpasning ud fra et regionalt perspektiv på tværs af kommunegrænser og vandskel, men stadig tilstrækkelig nærværende til, at indholdet kan tilpasses lokale forhold. Vi er blevet klogere sammen!

Arbejdet på tværs af kommuneskellene i Region Midtjylland har fordret gensidig kommunal og regional inspiration, som direkte har kunnet overføres fra en kommune til en anden. En del af problemstillingerne i forbindelse med klimatilpasning og vand er i deres natur tværkommunale, da kyster, vandløb og grundvand krydser kommunale grænser og derfor kalder på en koordineret indsats. Den regionale udviklingsplan udgør et stærkt værktøj som ramme for dette arbejde og vil i dag og i fremtiden være en rigtig god platform for fremtidige regionale vand- og klimatilpasningstiltag.

Vi håber, at I vil drage nytte af skabelonen, som sammen med meget andet materiale kan downloades her (en bladreudgave), her i pdf og yderligere info her.

Venlig hilsenRolf Johnsen copy

Projektgruppen for klimatilpasning i Region Midtjylland

Rolf Johnsen er Chefkonsulent i Region Midt.