Spildevandscenter Avedøre har udarbejdet en række foldere om, hvordan borgerne gør deres huse klar til regn.
Du kan læse og hente folderne her

Om klimaændringer og kloak – pjecer til borgere
Kommuner, forsyninger og /kloakmestre har adgang til en del informationsmateriale, når de skal introducere Lokal Afledning af Regnvand – LAR overfor borgerne.