Kommuner, vandselskaber og hospitaler i Region Hovedstaden får nu hjælp til at komme videre med deres arbejde med klimatilpasning. Region Hovedstaden og projektet KLIKOVAND introducerede 1. april den regionale Task Force for klimatilpasning på et meget velbesøgt Kick-off møde i DGI-byen.

80 deltagere fra kommuner, vandselskaber, rådgivere og andre aktører i klimatilpasningen var kommet for at møde de to proceskonsulenter i regionale Task Force og høre om deres arbejde.Kickoff-MerleogBenteV2

Den regionale Task Force for klimatilpasning har fokus på at imødekomme kommunernes, vandselskabernes og hospitalernes behov og udfordringer for at komme fra plan til handling med afsæt i de kommunale klimatilpasningsplaner.

Task Forcen kan hjælpe på flere måder

Dorthe Pedersen og Carsten Strøm fra Helsingør Kommune var begge begejstrede efter kick-off mødet: ”Vi er først ved at gå i gang med at implementere vores planer sammen med Helsingør Forsyning. Det er rigtig svært at gennemskue og afgrænse, hvem vi skal inddrage, hvor mange vi skal inddrage, huske de mange aspekter, som for eksempel fritid og sundhed, og samtidigt bevare overblikket over ressourcer og indsatser. Hvor skal vi begynde og bliver det hele for stort? Vi håber og tror på, at Task Forcen kan være med til at hjælpe os.”

”Vi blev meget positivt overraskede over, at Task Forcen også giver mulighed for at hjælpe med midler til rådgivere i en opstartsfase eller et forprojekt. Det kunne være med til at give os en god læreproces, som vi så selv skal finansiere 50% af”, tilføjer Dorthe Pedersen og Carsten Strøm.

Stor interesse for klimatilpasning

Ud over en præsentation af Task Forcen og dens muligheder for at bistå med at sætte klimatilpasningsprojekter i gang, så bød formiddagen i DGI-byen på inspirationsoplæg om borgerinddragelse og tværfaglighed, et Living Lab for klimatilpasning og om, hvorfor det er så vigtigt at klimatilpasse.

”Det store fremmøde vidner om, at der er en interesse og et behov for at sætte skub i klimatilpasning i regionen, og det ser vi meget frem til at bidrage til”, lyder det fra Task Forcens to proceskonsulenter, Merle Tillde Larsen og Bente Villumsen.

Kickoff-sidemandssnakV2

Om den regionale Task Force for klimatilpasning

Task Forcen er et rejsehold, som understøtter kommuner, vandselskaber og regionens hospitaler med at opbygge handlingskompetence og accelerere realisering af klimatilpasningsprojekter. Den kommer rundt i hele regionen for at høre, hvordan den bedst kan hjælpe med at igangsætte eller fortsætte klimatilpasningsarbejdet, og identificerer potentialer for relevante indsatser. Rejseholdet skal primært:

  • samle aktører på tværs om større klimatilpasningsprojekter med udgangspunkt i oplandstanken og blå/grønne løsninger,
  • identificere barrierer i de enkelte kommuner, vandselskaber og hospitaler og
  • medvirke til at løse dem.

Task Forcen fungerer samtidigt som et videnscenter, der identificerer fælles problemstillinger og skaber det regionale overblik over mulige indsatsområder med udgangspunkt i oplandstanken. Videnscenteret har til opgave at samle og formidle viden og identificere og formidle best practice. Det giver kommuner, vandselskaber og hospitaler mulighed for at trække på den indsamlede viden og erfaring.

Kickoff-prikkerV2