KLIKOVAND og Region Hovedstaden holdt for anden gang seminar for byrådspolitikere og bestyrelsemedlemmer i forsyningsselskaber den 21. maj. Seminaret havde stor tilslutning og deltagerne viste stor interesse for dagens emne. Politikerseminar 21. maj 2014, Invitation

Philip Hartmann fra KLIKOVAND og By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune bød velkommen og overlod derefter ordet til Jens Mandrup (F), der er formand for Region Hovedstadens Miljø- og Trafikudvalg. Velkomst ved Philip Hartmann. Video.

Koordineret indsats og grøn vækst

Jens Mandrup, formand for Region Hovedstadens Miljø- & Trafikudvalg, fremlagde regionens ambitioner og talte blandt andet om vigtigheden af at forebygge og mindske hændelser forårsaget af klimaforandringer. Det gælder blandt andet om at koordinere indsatsen både nationalt og lokalt for at opnå omkostningseffektive løsninger, og om at se klimaudfordringen som en motor for grøn vækst med Danmark som udstillingsvindue. Jens Mandrup, Region Hovedstaden.

Vejen fra udfordringer mod løsninger

Lisbeth Winther (K), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune, fortalte levende om, hvordan de havde identificeret klimaudfordringerne i Gentofte, og hvordan de efterfølgende griber dem an. En tværfaglig arbejdsgruppe koordinerer indsatsen og har flere gange undervejs i processen med succes inddraget kommunens borgere. Lisbeth Winther, Gentofte Kommune

Ambitionsniveau og merværdi i projekter

Jens Christian Riise, NIRAS, gjorde det tydeligt, at der er andre måder at klimatilpasse på end ved at udvide sin kloakkapacitet. Kvaliteteten af kommunale klimatilpasningsprojekter kan øges, hvis man som politiker er aktiv i forhold til at styre, i hvilken retning ambitionsniveauet skal gå. Kommuner og forsyninger kan opnå projekter med større merværdi ved at være forudseende i deres planlægning. Jens Christian Riise, NIRAS. Video.

Gode råd til tværkommunalt samarbejde

Sidste oplægsholder var Carsten Raad Petersen, fagdirektør i HOFOR, der fortalte om HOFORs erfaringer med at etablere et samarbejde mellem 6 kommuner og 6 forsyninger i et klimatilpasningsprojekt langs Ringstedbanen. Carsten Raad Petersen kom ind på hvordan den endelige samarbejdsstruktur var blevet til. Det havde været en væsentlig fordel at forankre projektet på borgmesterniveau og i kommunal- og forsyningsbestyrelser. Der var gode erfaringer med, at beslutninger træffes enstemmigt og med tidligt at beslutte rammerne for den omfattende myndighedsbehandling. Carsten Raad Petersen, HOFOR. Video.

Hovedpointer fra dagen

  • De juridiske problemstillinger skal afklares og resultatet gøres let tilgængeligt
  • Borgere og virksomheder skal inddrages
  • Samarbejde mellem kommuner, forvaltninger og afdelinger er væsentlige for at skabe gode projekter
  • Den politiske top skal ved samarbejdsprojekter involveres tidligt i processen for at sikre et godt og effektivt samarbejde
  • Giv tid til planlægning og stil de rigtige spørgsmål inden processen sættes i gang
  • Enstemmighed/vetoret giver tillid mellem de samarbejdende parter
  • Vand skal tilbageholdes opstrøms
  • Ændring af vandløb til spildevandsteknisk anlæg – fordele og ulemper alt efter om projektet er i tæt bebyggede områder
  • Se muligheder frem for blokeringer, ellers dør projekterne ret hurtigt

KLIKOVAND vil samle op på de spørgsmål, der blev rejst og vende tilbage med en opfølgning.