Nu er det ved at være sidste frist for tilmelding til stormødet i Vand i Byer den 7. maj i Skanderborg. Sidste frist for tilmelding til Diana på dab@teknologisk.dk er den 4. maj kl. 10.

Dagen er for dig, der:
• Vil sætte et præg på kommende projekter og aktiviteter i Vand i Byer II. Byd ind med din idé og find projektparter på kick-off-workshoppen
• Vil høre om det nye excell-baserede værktøj til evaluering af økonomien i LAR-projekter
• Ønsker viden om drift og vedligehold af LAR-anlæg
• Gerne vil møde nye parter, der også arbejder med klimatilpasning og Lokal Afledning af Regn (LAR)

I Vand i Byer I fik vi igangsat og gennemført 14 innovationsprojekter. Vi skal nu til at igangsætte projekter og aktiviteter i Vand i Byer II.

Har du en projekt-idé eller en aktivitet, som vi skal beskæftige os med i Vand i Byer II? Så er det nu, du har muligheden for at byde ind ved at besøge kick-off workshoppens temastande, der udformes som en markedsplads med projekt-idéer som omdrejningspunkt.

Temaet for de faglige indlæg og diskussioner på stormødet er Drift, vedligehold og økonomi af LAR. Når vi bruger regnvand som en ressource, bevæger vi os på nogle områder ud på dybt (regn)vand! Ofte er krav til drift, vedligehold og levetid for fx faskiner, regnbede, permeable belægninger samt grønne tage hverken dokumenteret eller kendt. Det er ofte også uvist, hvordan vi prissætter anlægs- og driftsudgifter til LAR-løsninger i forhold til konventionelle løsninger som fx beton-bassiner, for hvordan prissætter vi ”merværdien” ved LAR-løsningerne?

På stormødet vil vi diskutere hvad status er for drift, vedligehold og økonomi af LAR-løsninger. Hvad er omdrejningspunkterne, og hvad er udfordringerne? Hvordan skaber vi forretningsmodeller frem for barrierer?

Dagen er krydret af spændende cases og præsentation af et nyt regneark, der beregner prisen af dit nye LAR-anlæg. Desuden får vi besøg af Lasse Spang Olsen, der vil instruere os i klimastunts!

Se hele programmet her.

På gensyn den 7. maj – og husk at sende mailen videre til din kollega!