KLIKOVANDs kompetencespor har udarbejdet en strategi for kompetenceudvikling. Strategien er en hovedleverance i henhold til kontrakten for KLIKOVAND.

Strategien fortæller om formålet med kompetencesporet og om hvordan kompetencesporet arbejder med kompetenceudvikling for kommuner og forsyningsselskaber.

Strategien beskriver baggrunden for kompetencesporet og oplister de leverancer, som kompetencesporet er ansvarlig for at tilvejebringe. Af strategien fremgår det, hvilke aktiviteter kompetencesporet har gennemført og hvordan de enkelte aktiviteter indgår i de aftalte leverancer.