Vandsektorlovgivningen – nu sker det

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget behandler for tiden forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber og forskellige andre love. Behandlingen sker som opfølgning på det politiske forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor. Der er kommet bemærkninger og [...]