Hjem><strong>ADVARSEL:</strong> Sletning af Tag kan ikke fortrydes. Forsyningssekretariatet

Gennemgang af Forsyningssekretariatets afgørelser for 2016

KLIKOVAND har fået advokat Pia Lisbeth Nielsen, WSCO Advokatpartnerselskab, til at gennemgå Forsyningssekretariatets afgørelser for 2016. Gennemgangen giver et godt overblik over hvilke projekter, der har opnået tillæg til Forsyningens prisloft. De fleste afgørelser vedrører vandselskabernes egne projekter, og det giver et godt fingerpeg om, inden for hvilke anlægs- og budgetrammer klimatilpasningsprojekter kan gennemføres. Enkelte projekter [...]

By |2018-01-17T14:27:49+01:00onsdag, 17. januar, 2018|Jura, Nyheder|

Find penge til klimatilpasning

Når vi gerne vil skabe klimatilpasning med merværdi, er finansieringen ofte en udfordring. Forsyningens egne projekter kan finansieres over taksterne, men mulighederne for at få rekreative værdier, natur eller andre goder ind i projekterne er begrænsede. Derfor er der brug for at se på andre muligheder. Kreativiteten blomstrer, når det gælder klimatilpasning, der kan tilgodese [...]

By |2017-03-29T14:17:45+02:00onsdag, 29. marts, 2017|Jura, Nyheder, Task Force|

Forsyningssekretariatets afgørelser i 2013-14

KLIKOVAND JURA har fået gennemgået 41 afgørelser fra Forsyningssekretariatet i 2013 og 2014 af advokatpartnerskabet Molt Wengel. Du kan søge i selve pdf’en, så du finder de afgørelser, der har din interesse eller specifikke emner, du ønsker belyst. Gennemgangen indeholder •    projektets navn og indhold •    Hvad er der søgt om? •    Forsyningssekretariatets udtalelse •    Afgørende [...]

By |2016-04-15T15:58:08+02:00fredag, 15. april, 2016|Jura, Nyheder|

Op og ned på den ny Vandsektorlov

Vandsektorlov II blev den 11. februar 2016 vedtaget af den forligskreds, der under den tidligere regering blev enige om at foretage en række ændringer af Vandsektorloven fra 2009. Målet var især at opnå det beregnede effektiviseringspotentiale i sektoren, som ifølge en evalueringsrapport Miljøministeren havde bestilt i 2013, endnu ikke var realiseret. Loven træder med undtagelse [...]

By |2018-12-18T13:03:22+01:00torsdag, 25. februar, 2016|Jura|

KLIKOVAND Jura introducerer casebaseret jura

KLIKOVAND Jura indsamler løbende konkrete juridiske spørgsmål fra kommuner og vandselskaber og får advokat Pia Lisbeth Nielsen til at udarbejde svar på jeres konkrete cases. Pia arbejder for MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab. Når vi har svarene, lægger vi dem ud på KLIKOVANDs hjemmeside. Kloakvand og ansvar Det regner meget kraftigt, og i Gammelby bliver en ejendom [...]

By |2018-12-18T13:03:23+01:00onsdag, 16. december, 2015|Jura, Nyheder|

Tema-møde: Takstfinansierede projekter – den ny deadline 1. august 2013

Det er lykkedes KLIKOVANDs Jura-gruppe at få endnu et arrangement med deltagelse af medarbejdere i Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen. Denne gang bliver temaet kommunernes og forsyningernes ansøgninger til den ordinære og ekstraordinære ansøgningsrunde med deadline 1. august. Forsyningssekretariatet stiller op for at hjælpe deltagerne med de helt specifikke udfordringer i deres ansøgninger og kommer med eksempler [...]

By |2016-07-15T14:14:11+02:00mandag, 13. maj, 2013|Arrangementer, Jura, Juras aktiviteter|

Velbesøgt workshop om lovændringer og finansieringsmuligheder

KLIKOVANDs workshop om Naturstyrelsens vejledning til klimatilpasningsplanerne, retningslinier, lovændringer og finansieringsmuligheder trak fulde huse. Tætte deadlines Vibeke Plesner & René Paul Hansen fra Naturstyrelsen fortalte om Naturstyrelsens vejledningen til Klimatilpasningsplaner, herunder om tidsplaner, krav og forventninger til kommunernes arbejde. Bagefter var det Malte Lisberg Jensen fra Forsyningssekretariatet, der fortalte om den ekstraordinære ansøgningsrunde 15. marts [...]

By |2013-02-23T13:55:03+01:00lørdag, 23. februar, 2013|Afholdte arrangementer, Jura, Klimatilpasningsplaner, Processer|

Klimatilpasning – seminar 20. feb. 2013: Præsentationer Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet

Onsdag den 20. feb. uddybede Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet for kommuner og forsyninger i Hovedstadsregionen vejledningen til Kommunernes Klimatilpasningsplaner samt de nye muligheder for finansiering over takstmidler af kommunale investeringer i afledning og håndtering af regnvand.   Præsentationer kan du se her: Naturstyrelsens præsentation om klimatilpasningsplaner - ved René Friis Hansen Naturstyrelsens præsentation om ændrede betalingsregler [...]

By |2018-12-18T13:03:33+01:00torsdag, 21. februar, 2013|Afholdte arrangementer, Jura, Processer|
Go to Top