Efter Klimatilpasningsplanen – hvad nu?

Af: Projektledere Andreas Hastrup Clemmensen, Bjørn Bedsted & Søren Gram Alle landets kommuner har nu - i overensstemmelse med loven - udarbejdet en klimatilpasningsplan. Planerne indeholder bl.a. risikokortlægning og en beskrivelse af den kommunale indsats for klimatilpasning. Mange steder er planen fortsat i høring, hvorefter den vedtages i kommunalbestyrelserne. Den skal så indarbejdes i kommuneplanen [...]