Hjem><strong>ADVARSEL:</strong> Sletning af Tag kan ikke fortrydes. Medfinansiering

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Blog nr. 3 - 23. maj 2017 Af: Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA Samarbejde og fælles ansvar mellem vandforsyninger og kommuner er altafgørende for at klimaindsatsen lykkes. DANVA fremhævede allerede tilbage i 2009 i DANVAs ”Vision for klimatilpasning” erkendelsen af et fælles ansvar som helt centralt. Det var derfor også utrolig positivt, da vi fik den [...]

By |2018-12-18T13:03:19+01:00tirsdag, 23. maj, 2017|Bloggen 3, Nyheder|

Find penge til klimatilpasning

Når vi gerne vil skabe klimatilpasning med merværdi, er finansieringen ofte en udfordring. Forsyningens egne projekter kan finansieres over taksterne, men mulighederne for at få rekreative værdier, natur eller andre goder ind i projekterne er begrænsede. Derfor er der brug for at se på andre muligheder. Kreativiteten blomstrer, når det gælder klimatilpasning, der kan tilgodese [...]

By |2017-03-29T14:17:45+02:00onsdag, 29. marts, 2017|Jura, Nyheder, Task Force|

Forsyningssekretariatets afgørelser i 2013-14

KLIKOVAND JURA har fået gennemgået 41 afgørelser fra Forsyningssekretariatet i 2013 og 2014 af advokatpartnerskabet Molt Wengel. Du kan søge i selve pdf’en, så du finder de afgørelser, der har din interesse eller specifikke emner, du ønsker belyst. Gennemgangen indeholder •    projektets navn og indhold •    Hvad er der søgt om? •    Forsyningssekretariatets udtalelse •    Afgørende [...]

By |2016-04-15T15:58:08+02:00fredag, 15. april, 2016|Jura, Nyheder|

Ny case om ekspropriation og klimatilpasning

I en ny case behandler vi klimatilpasning og ekspropriation. Casen beskriver et dæmningsbyggeri, der skal mindske gennemstrømningen i et underdimensioneret å-forløb gennem en by ved kraftig regn og skybrud. Kan Kommunen ekspropriere, når de ønsker at gennemføre byggeriet af dæmningen, og under hvilke betingelser kan Vandselskabet medfinansiere anlægget? I kan læse svaret på dette spørgsmål [...]

By |2016-06-08T22:47:53+02:00fredag, 18. december, 2015|Jura|

KLIKOVAND Jura introducerer casebaseret jura

KLIKOVAND Jura indsamler løbende konkrete juridiske spørgsmål fra kommuner og vandselskaber og får advokat Pia Lisbeth Nielsen til at udarbejde svar på jeres konkrete cases. Pia arbejder for MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab. Når vi har svarene, lægger vi dem ud på KLIKOVANDs hjemmeside. Kloakvand og ansvar Det regner meget kraftigt, og i Gammelby bliver en ejendom [...]

By |2018-12-18T13:03:23+01:00onsdag, 16. december, 2015|Jura, Nyheder|

Tre prisloftsår med ansøgninger om klimatilpasningsprojekter

Af Helena Berg Forchhammer, fuldmægtig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen I 2013 fastsatte Miljøministeriet regler, som gør det muligt for spildevandsselskaberne at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter. I Forsyningssekretariatet har vi nu behandlet ansøgninger om disse projekter for i alt tre prisloftsår. Tiden er nu moden til, at vi kan dele ud af vores erfaringer og [...]

By |2018-12-18T13:03:27+01:00onsdag, 22. oktober, 2014|Bloggen 2, Nyheder|

Implementering af klimatilpasningsplaner, 4. juni

KLIKOVAND afholdt 4. juni workshop om implementering af klimatilpasningsplaner. Formålet med arrangementet var at udveksle erfaringer og blive klogere på hvordan kommuner og forsyninger bedst muligt håndterer trinene i implementeringsprocessen. Referat af KLIKOVAND-workshop 4. juni Dagen startede med morgenmad og en halv times erfaringsudveksling inden for tre emner: - Hvad har vi lært omkring borgerinddragelse [...]

KLIKOVAND seminar 6. juni på Havarthigaarden

6. juni fokuserede KLIKOVAND (Jura-sporet) på forsyningernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter indregnet i prisloft for 2014. Ansøgningsfristen er 1. aug. 2013 til Forsyningssekretariatet og 35 personer mødte op på Havarthigaarden i Holte til at få direkte vejledning om den gode ansøgning af Forsyningssekretariatet. Der var bl.a. hjælp til beregninger, opstilling af budgetter og: Nødvendige beskrivelser af [...]

By |2018-12-18T13:03:31+01:00tirsdag, 11. juni, 2013|Afholdte arrangementer, Jura|
Go to Top