Gode eksempler på medfinansieringsprojekter

Vandsselskaberne er med til at lave klimaveje og grønne områder Siden 2013 har spildevandsselskaberne haft mulighed for at medfinansiere klimatilpasning. Mange er allerede sprunget på vognen og har fået godkendelse til at gennemføre nye og spændende projekter. Naturstyrelsen har samlet en lang række  gode eksempler. Se resten af Naturstyrelsens nyhedsbrev fra 7. juli 2014.