Tre prisloftsår med ansøgninger om klimatilpasningsprojekter

Af Helena Berg Forchhammer, fuldmægtig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen I 2013 fastsatte Miljøministeriet regler, som gør det muligt for spildevandsselskaberne at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter. I Forsyningssekretariatet har vi nu behandlet ansøgninger om disse projekter for i alt tre prisloftsår. Tiden er nu moden til, at vi kan dele ud af vores erfaringer og [...]