Mere erfaringsudveksling og dialog – tak

Hvordan kan de forvaltningsmæssige og politiske beslutningsprocesser for klimatilpasning gribes an, og hvordan vælger man modelværktøjer til at udarbejde risikokort. Det var nogle af de spørgsmål deltagerne fik svar på til temaformiddagen 13. juni arrangeret af KLIKOVANDs arbejdsgrupper for kompetenceløft og beslutningsstøtte. Formiddagen blev indledt en kort præsentation af hvad der rør sig i KLOKOVAND [...]