Gribskov Kommune – om regnvand

GRIBSKOV KOMMUNE har udarbejdet pjecerne "vejvand", der forklarer hvordan man bør håndtere vandmasser på privat fællesvej, og "Regnvand", der bearbejder samme problematik i sommerhusområder.