Hjem><strong>ADVARSEL:</strong> Sletning af Tag kan ikke fortrydes. Temadag

KLIKOVAND byder på et væld af aktiviteter i 2018

I KLIKOVAND arbejder vi hele tiden på at vores aktiviteter afspejler jeres ønsker og behov for kompetenceopbygning og erfaringsudveksling. Vi håber derfor, at vores mange spændende aktiviteter her i 2018 rammer ind i emner, I gerne vil vide mere om eller have mulighed for at diskutere med andre. Årets aktiviteter omfatter blandt andet emner som [...]

Hvilke vilkår indgår i udledningstilladelser – temadag 16. maj 2017

Flere klimatilpasningsprojekter er baseret på et ønske om at udlede overfladevand fra befæstede arealer til søer, vandløb eller anden natur. På temamødet den 16. maj satte KLIKOVAND fokus på, de vilkår kommunerne stiller i udledningstilladelser til klimatilpasningsprojekter. Arrangementet var en fortsættelse af mødet 24. november 2016, hvor vi fokuserede på, hvilke konsekvenser udledninger kunne have [...]

Temadag 24. november: Hvor kan vi lede regnvandet hen uden at skade naturen?

NB: Nyt sted - arrangementet afholdes i Lyngby Kulturhus, Klampenborgvej 215, 2800 Kgs. Lyngby. Kommunernes klimatilpasningsplaner beskriver, at regnvandet skal håndteres på overfladen. Dette medfører ofte, at vandet skal ledes til en recipient. Det kan give usikkerheder om, hvilke krav der kan og må stilles i en udledningstilladelse. Vi sætter fokus på problemet og bliver klogere [...]

KLIKOVAND inviterer til temadag 28. april

Temadag om samarbejde og kommunikation på tværs af organisationer og faggrænser Samarbejde og kommunikation kan give udfordringer, særligt i tværgående projekter. Hvordan bliver vi bedre til at samarbejde og kommunikerer internt med kollegaer på tværs af fag og organisation? KLIKOVAND sætte fokus på emnet 28. april 2016 kl. 8.30 -16.00 hos Nordvand, Ørnegårdsvej 17, 2820 [...]

By |2016-03-11T10:40:12+01:00fredag, 11. marts, 2016|Arrangementer, Jura, Kommunikation, Nyheder, Processer|

Kom til temadag 28. september om alternativer til vejsalt

- muligheder, risici og driftserfaringer Vi støder ofte på udfordringer, når vi har behov for at håndtere vejvand på kommunale og private veje i forbindelse med større klimatilpasningsprojekter. Derfor holder Orbicon og KLIKOVAND temadag om alternativer til vejsalt den 28. september. Det indebærer miljømæssige risici at nedsive og udlede vejvand med vejsalt til recipient. Alternativerne [...]

By |2015-09-04T10:30:54+02:00fredag, 4. september, 2015|Kompetencer, Kompetencers aktiviteter, Nyheder|

Åbent Universitet med temadag om LAR og drift

Som en del af Åbent Universitet 30. april 2015 afholder Skovskolen en temadag om LAR og drift. KLAR TIL LAR – nu med kvalitetsbeskrivelser Kom og hør om LAR-anlæg, som har bestået den første prøvetid, om de ting, der er gået godt og det, der er gået mindre godt. Vær med i workshoppen om hvordan drift [...]

By |2016-07-15T13:58:49+02:00onsdag, 15. april, 2015|Kompetencer, Nyheder|

Klimatilpasning med borgeren som aktiv medspiller – temadag

Skovskolen på Københavns Universitet arrangerer 1. oktober 2014 en temadag om borgerinddragelse i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. Efterhånden er Klimatilpasningsprojekter blevet en integreret del af den kommunale planlægning og forvaltning. En del af disse projekter kræver borgerinddragelse på en helt ny måde, i forhold til hvad vi er vant til at håndtere - indimellem er det [...]

By |2016-07-14T09:50:47+02:00torsdag, 28. august, 2014|Klimatilpasningsplaner, Nyheder|

Helsingborg inviterer til konference …

Helsingborg inviterer til konference Helsingborg Stad har fokus på fremtidens udfordringer, når de holder national miljøkonference den 3-4 juni. Kom og få nye grønne idéer. Læs mere hér...

By |2014-02-09T13:10:27+01:00søndag, 9. februar, 2014|Nyheder|

Tirsdag 27. august – Temaformiddag om implementering af klimatilpasningsplan i kommuneplan eller kommuneplantillæg

Deltag i denne temaformiddag og bliv kogere på hvor konkret handlingerne i jeres handlingsplan for klimatilpasning skal være og, hvornår handlingerne kræver et tillæg til jeres spildevandsplan. Vi kommer også ind på, hvad gode retningslinjer er for klimatilpasning, og hvor konkret du kan/skal være, når du formulerer rammerne for risikoområderne. OBS: Vær opmærksom på at [...]

By |2013-07-10T15:01:07+02:00onsdag, 10. juli, 2013|Arrangementer, Klimatilpasningsplaner, Processer, Processers aktiviteter|

Udskudt: Temaeftermiddag oprindeligt planlagt til d. 13. juni 2013

Temaeftermiddagen om den politiske beslutningsproces er udskudt til efter sommerferien. Vi skriver mere, så snart vi har den nye dato på plads. Hvordan bliver vi som forvaltning bedre til at tilrettelægge den politiske beslutningsproces? Du vil sandsynligvis komme en del tættere på svaret, hvis du deltager på KLIKOVANDs temaeftermiddag. Fokus på inddragelse af politikerne i forbindelse [...]

By |2016-07-15T14:13:59+02:00lørdag, 4. maj, 2013|Arrangementer|
Go to Top