Hjem><strong>ADVARSEL:</strong> Sletning af Tag kan ikke fortrydes. vis vejen frem

Se et innovativt vejprojekt i Rødovre

Vis vejen frem 24. august: I Rødovre har planerne om renovering af en villavej givet anledning til, at der også blev gennemført skybrudssikring. Projektet kunne samtidig give bedre trafiksikkerhed på vejen, der fungerer som lokal fordelingsvej og har skabt en grøn og attraktiv vej. Her er det ene fortov er blevet erstattet med en bred, [...]

By |2018-12-18T13:03:15+01:00onsdag, 16. august, 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|

Rudersdal viser grøn klimatilpasning på veje i Trørød

Vis vejen frem 24. august: Ved du heller ikke hvad Irish Crossing eller konkave bump er? Så kom til Trørød og hør Rudersdal Kommune fortælle om løsningerne. Der er også blevet anlagt flere end 17 regnbede, hvoraf driften på nogle af bedene foretages af borgerne. Projektet med klimatilpasning på to veje i Trørød blev sat [...]

By |2018-12-18T13:03:15+01:00onsdag, 9. august, 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|

Klimalaboratoriet viser forskellige løsninger frem i Taastrup

Vis vejen frem 24. august: På dagen bliver der mulighed for at se klimaflisen, permeabel belægning, vejbede osv. og for at få svar på spørgsmål om valg af løsninger. Klimatilpasningslaboratoriet på Teknologisk Institut holder åbent under hele arrangementet og fortæller om forskellige tekniske løsningsmuligheder på vejarealer. Klimatilpasningslaboratoriet (Rørcentrets forsøgshal) optimerer, tester og dokumenterer nye og [...]

By |2018-12-18T13:03:16+01:00onsdag, 2. august, 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|

Se Danmarks første klimavej – Helenevej på Frederiksberg

Vis vejen frem 24. august: Ny vejbelægning på Helenevej sikrer vejen og kvarterets kældre mod skybrud. Vejbelægningen er permeabel, så den fungerer som en si, og er samtidig en flot løsning til mindre veje. Løsningen reducerede omkostningerne væsentligt i forhold til anlæg af ny og større kloak. På Helenevej er asfalten fjernet, og der er [...]

By |2018-12-18T13:03:16+01:00fredag, 21. juli, 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|

Se vejvandsløsning med rensning og kontrolprogram i Dyssegård

Vis vejen frem 24. august: En lille vej langs vandløbet Søborghusrenden fik ny afvandingsløsning, da vejen skulle retableres efter et gravearbejde. Vandet ledes gennem filtermuld ned til vandløbet, og vandkvaliteten moniteres til brug for design af tilsvarende løsninger andre steder. Kom og se, hvordan en forholdsvis enkel afvandingsløsning kan give stor effekt. Gentofte Kommune har [...]

By |2018-12-18T13:03:18+01:00fredag, 14. juli, 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|

Se grønne regnvandsløsninger på Baunebakken i Hvidovre

Vis vejen frem 24. august: Som erstatning for et dyrt regnvandsbassin til aflastning af Harrestrup Å har HOFOR etableret grønne regnvandsløsninger for et boligområde med 220 ejendomme i Hvidovre. De grønne elementer er tilpasset bebyggelsen i samarbejde med beboerne. Nedløbsrørene er drejet væk fra kloakken og ledes nu til små regnbede med unikke udtryk. Vandet [...]

By |2018-12-18T13:03:18+01:00fredag, 7. juli, 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|

Oplev byrum og skybrudsprojekt på Sankt Annæ plads i København

Vis vejen frem 24. august: Renoveringen af Skt. Annæ Plads havde til formål at skabe bedre rammer for bylivet, men samtidig blev der skabt mulighed for opmagasinering og afledning af vand svarende til en 100 års regnhændelse. Et kompliceret projekt i tæt by har skabt et byrum i høj kvalitet, skybrudssikring og bedre forhold for [...]

By |2018-12-18T13:03:18+01:00fredag, 30. juni, 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|

Mød borgere, der selv har taget initiativ til klimatilpasning på Amager

Vis vejen frem 24. august: En klimagruppe under grundejerforeningen GF Øresund tog initiativ til at integrere klimatilpasning, da vejene alligevel skulle renoveres med ny asfalt. Resultatet er nye, spændende byrum, som har 100 % opbakning fra grundejerne. Kom og hør om en helt unik proces, hvor klimatilpasningsprojektet er født, styret og gennemført af borgere. Grundejerne [...]

Se bypark og regnbede på Kong Hans Allé i Gladsaxe

Vis vejen frem 24. august: Nye regnvandsbede på Kong Hans Allé skal mindske oversvømmelser i området omkring Buddinge Station. Projektet bidrager til trafiksikkerhed, blandt andet på en skolevej, og skaber grønnere omgivelser. Et grønt område udvikles som bypark og giver anledning til at afprøve nye metoder til involvering af borgere. Kom og hør om projektet, [...]

By |2018-12-18T13:03:19+01:00fredag, 16. juni, 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|

Se nye regnvandsløsninger i Græse

Vis vejen frem 24. august: Et nedslidt kloaksystem og et krav om at reducere overløb af spildevand til Græse Å blev anledningen til et regnvandsprojekt, hvor alt vejvand i Græse blev afkoblet fra fælleskloakken. Projektet omfatter mange forskellige tekniske løsninger og har givet grønnere veje i Græse. Projektet er et flot sammenspil af mange forskellige [...]

By |2018-12-18T13:03:19+01:00fredag, 9. juni, 2017|Kommunikations aktiviteter, Nyheder, Task Force|
Go to Top