Task Forcen har travlt med at rejse rundt i hele hovedstadsregionen for at høre, hvor langt I som kommune og forsyning er med at klimatilpasse, samt hvad I har brug for at hjælp til at komme i gang eller videre med konkrete klimatilpasningsprojekter.

Fokusmøderne giver et helt uundværligt indblik i, hvilke udfordringer I har i forhold til at komme fra plan til praksis. Og jeres erfaringer i forhold til, hvad virker, og hvad der ikke virker. Der er nogle udfordringer, vi hører gentaget på flere af møderne. Det er blandt andet en efterspørgsel på driftserfaringer, og hvordan driften skal håndteres, så løsningernes levetid og funktion opretholdes. Der tegner sig også et billede af udfordringer knyttet til nedsivningsløsninger, da de stiller spørgsmål til vandkvalitet. En tredje udfordring er, hvordan der skabes ejerskab til klimatilpasningsløsninger blandt borgerne.

Der har været stor interesse for at få et fokusmøde, og Task Forcen har nu 21 planlagte fokusmøder med kommuner og forsyninger, hvoraf vi har afholdt de 13. På klikovand.dk under Task Force kan I læse om hovedpointerne fra de enkelte møder i vores Logbog.

Indsatser målrettet jeres behov

Henover sommerferien udarbejder Task Forcen en strategi for, hvilke indsatser der igangsættes i 2016, målrettet de udfordringer, som blev nævnt på fokusmøderne. Vi vil prioritere generiske problemstillinger og tværkommunale projekter, da det kommer flere kommuner og forsyninger til gode.

Indsatserne vil både blive løftet af Task Forcen og med involvering af rådgivere, hvor Task Forcen kan give en medfinansiering på 50%.

I ønskes en god sommer

Vi glæder os til at præsentere strategien for de planlagte indsatser i 2016 efter sommerferien, og ikke mindst til det fremadrettede samarbejde med jer.

I ønskes en god sommerferie, hvor end den bliver nydt.