I KLIKOVAND har vi gjort rigtig meget for at få sat en regional Task Force på den politiske dagsorden, og det bærer forhåbentlig snart frugt.

KLIKOVAND har sammen med Region Hovedstaden været tovholder på et faktaark for klimatilpasning, der skal til politisk behandling i Regionsrådet i oktober. Faktaarket for klimatilpasning nævner en række elementer for vejen frem mod en klimaberedt region. Listen omfatter blandt andet at etablere

  • en Task Force inden for klimatilpasning
  • et Living Lab som platform for innovation og udvikling
  • et effektivt og koordineret beredskab

og at gennemføre

  • analyse af kyst- og stormflodssikring
  • konkrete tværgående demoprojekter

Politisk behandling

Når Regionsrådet den 9. oktober 2015 behandler den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS´en), vil klimatilpasning være blandt de ni områder, som får særlig opmærksomhed. Det betyder, at der vil blive afsat midler til at støtte aktiviteter inden for klimatilpasning.

Vi forventer, at der på Regionsrådsmøde 15. december vil blive taget stilling til de første tiltag og afsat midler til elementer inden for klimatilpasning.

Fra plan til handling

I KLIKOVAND håber vi på, at Task Forcen bliver en realitet, og at den kan besøge de første kommuner og vandselskaber i første halvdel af 2016.

KLIKOVAND følger den politiske proces tæt og vil løbende skrive ud om status.