Den regionale Task Force for klimatilpasning er på plads, og vi er allerede i gang med arbejdet. Task Forcen har til formål at understøtte kommuner, vandselskaber og hospitaler i processen med at realisere klimatilpasningsprojekter med afsæt i de kommunale klimatilpasningsplaner.

Hvem er vi?

Task Forcen består af to proceskonsulenter, der fagligt og personligt har et stort engagement for at få skabt værdifulde klimatilpasningsløsninger for både nærområdet, hos projektejerne og for Region Hovedstaden.

Bente_marts2016

 

Bente Villumsen er uddannet civilingeniør, HD(O), suppleret med en master i kommunikation. Hun har i mange år beskæftiget sig med vandforvaltning hos rådgivende ingeniører og i Miljøministeriet. Senest har hun arbejdet med vand i Danmarks Naturfredningsforening. “Som samfund kommer vi til at investere virkelig mange penge på klimatilpasning de kommende år, og så er det vigtigt, at vi samtidig skaber noget, der har bredere samfundsmæssig værdi. Det er en kæmpe udfordring, men også en mulighed”, siger Bente.

 

 

 

Merle_marts2016

 

Merle Larsen er uddannet klima- og miljøplanlægger og har tidligere været ansat hos NIRAS. Her har hun arbejdet med klimatilpasning både i forhold til forebyggende indsatser samt akutte indsatser for håndtering af skybrud og stormflod. ”Det er alfa omega, at klimatilpasningsløsningerne skaber merværdi. Derfor skal løsningerne findes i samarbejde med borgere og på tværs af fagligheder. For at opnå de mulige synergier, skal klimatilpasningsindsatsen også koordineres og spille sammen med øvrig planlægning og investeringer. ”, udtaler Merle.

 

Vi vil gerne møde jer

Vores mål er, at alle kommuner og vandselskaber i hovedstadsregionen får et indledende besøg af os inden sommerferien. Det er blandt andet gennem disse besøg, at vi danner os et samlet billede af status på klimatilpasningsindsatsen i regionen, og hvordan vi bedst mulig kan bistå jer i klimatilpasningsarbejdet.

Sideløbende tilbyder Task Forcen allerede nu proceshjælp på de første projekter. Det er vigtigt for os at komme ned i substansen med det samme, så kommuner, vandselskaber og hospitaler får glæde af Task Forcen helt fra start.

Så tøv ikke med at kontakte os, hvis I som kommune, vandselskab eller hospital har brug for hjælp til at sætte skub i arbejdet med klimatilpasning – hvad enten det handler om valg af blå/grønne løsninger, afklaring af juridiske og økonomiske rammer, inddragelse af borgere og virksomheder, eller simpelthen en proces, der virker uoverskuelig.

Hvad kan Task Forcen hjælpe jer med?

Task Forcen er et rejsehold, som understøtter kommuner, vandselskaber og regionens hospitaler med at opbygge handlingskompetence og accelerere realisering af klimatilpasningsprojekter. Vi kommer ud til jer for at høre om jeres behov og identificerer potentialer for relevante indsatser. Task Forcen er finansieret 50% af Region Hovedstaden og 50% af kommuner og vandselskaber.

Rejseholdets har særlig fokus på at samle aktører på tværs af større klimatilpasningsprojekter med udgangspunkt i oplandstanken/green spot. Vi arbejder også med at identificere barrierer i de enkelte kommuner og vandselskaber og medvirker til at løse dem.

Task Forcen kommer over tid til at udgøre et videnscenter, der identificerer fælles problemstillinger og skaber det regionale overblik over mulige indsatsområder med udgangspunkt i oplandstanken. Videnscenteret har til opgave at samle og formidle viden og identificere og formidle best practice. I har derfor mulighed for at trække på vores viden og erfaring.

Kort sagt – vores opgave er at hjælpe jer videre, der hvor I står, og at fokusere på de udfordringer og barrierer, der er vigtige for jer. Samtidig vil vi have opmærksomhed på, at klimatilpasning kan fungere som en løftestang for innovation til nye løsninger og nye teknologier og skaber udvikling.

Kom og mød os og hør mere

KLIKOVAND og Region Hovedstaden inviterer fredag 1. april 2016 til kick-off møde, hvor den nye regionale Task Force for klimatilpasning lanceres. Her vil I høre nærmere om, hvordan vi kommer til at arbejde, samt hvordan I kan få glæde af den eksterne rådgivning, som Task Forcen kan trække på i samarbejde med jer.

Se mere om Task Forcen og Kick-off her.