Den regionale Task Force for klimatilpasning er nu en realitet. KLIKOVAND har netop slået stillingerne op for de to personer, som skal udgøre krumtappen i Task Forcen, op. Derfor kan vi kun opfordre jer til at booke et møde med Task Forcen allerede nu.

Fra plan til handling

Hvis I som kommune eller vandselskab har brug for hjælp eller ønsker at speede jeres proces med at komme fra plan til handling lidt op, må I ikke tøve med at kontakte os i KLIKOVAND. I kan allerede nu lægge billet ind på et besøg fra Task Forcen i løbet af foråret og forsommeren 2016.

Vores mål er, at alle kommuner og vandselskaber i hovedstadsregionen får et indledende besøg af Task Forcen. Det er blandt andet gennem disse besøg, at Task Forcen danner sig et samlet billede af status på klimatilpasningsindsatsen i hovedstadsregionen, og får større viden om de udfordringer, I sidder med.

Task Forcen tilbyder…

Helt konkret skal Task Forcen fungere som fødselshjælper til klimatilpasningsprojekter. Det tænker vi blandt andet gjort gennem, at Task Forcen er med til at facilitere, systematisere og optimere samarbejdsrelationer internt i kommuner, mellem kommuner og vandselskaber og mellem kommuner.

Task Forcen råder over midler, der kan bruges til ekstern rådgivning inden for eksempelvist blå/grønne løsninger og myndighedsudfordringer på miljø-, natur- og planområdet.

Endvidere råder Task Forcen over midler, der kan anvendes til at udarbejde forprojekter for. Denne støtte kan være med til at bringe jer tættere på et konkret klimatilpasningsprojekt. Når der trækkes på eksterne rådgivere og udarbejdes forprojekter, skal I bidrage med 50% medfinansiering.

Afslutningsvis skal Task Forcen være med til at initiere innovations- og demonstrationsprojekter. I den sammenhæng har Forsikring & Pension meldt sig på banen med midler til forebyg-gelsesprojekter, der reducerer skaber i forbindelse med ekstremregnhændelser. KLIKOVAND håber at kunne indgå flere aftaler med aktører inden for klimatilpasning, så vi sammen kan understøtte grøn vækst og en klimaberedt region i 2025.

Organisering

KLIKOVAND fungerer som sekretariat for Task Forcen i projektperioden 2016-2018. Vores aktiviteter i de fire spor jura, kommunikation, processer og kompetencer fortsætter og skal være med til at understøtte de udfordringer, som Task Forcen identificerer.

Region Hovedstaden medfinansierer en regional Task Force for klimatilpasning med 50%.

Politisk behandling

Lige før efterårsferien behandlede Regionsrådet den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) og tilhørende handlingsplan. KLIKOVAND har været med til at definere, hvad der står i handlingsplanen under grøn vækst, herunder klimatilpasning. En Task Force for klimatilpasning er et af de førstnævnte initiativer i perioden 2015-2016.

Indsatsen har båret frugt

Set i bakspejlet har vi i KLIKOVAND og Region Hovedstaden brugt mange kræfter på at definere en regional Task Force for klimatilpasning og på at sikre en bred politisk forankring. Men nu er Task Forcen en realitet, og vi ser frem til et spændende projekt i samarbejde med rigtig mange aktører inden for klimatilpasning.

Vil du vide mere om Task Forcen eller bestille et besøg, så kontakt Martin Moneaux på mail tmfmkm@gladsaxe.dk eller ring 3957 5937.