For at gøre dialogen med borgerne om klimatilpasningsløsninger lettere, har Task Forcen sat gang i udvikling af et visuelt dialogværktøj ved hjælp af teknologien Augmented Reality

Klimatilpasningsløsninger kan man ikke altid se for sig

Erfaringerne fra Task Forcens arbejde viser, at borgerne efterspørger visualisering af løsningernes udformning, placering og udtryk i sammenspil med deres nærmiljø. Tegninger og inspirationsbilleder fra andre steder er det bedste vi har, og det er ikke altid godt nok til at danne en fælles forståelse af det konkrete projekt.

Flere borgere mangler også en overordnet forståelse for løsningernes egenskaber. Det kan give en usikkerhed om, hvordan løsningerne fysisk vil kunne integreres med ønsker om parkeringspladser, grønne korridorer eller andet. Den usikkerhed kan blandt andet medføre en øget ressourcebelastning i projektforløbet.

Her placeres et miniature cykelskur på bordet vha. AR. Foto: Marlene Eriksen

Augmented Reality: Se det virtuelle i den virkelig verden

Augmented Reality er en teknologi, der gør det muligt vha. en smartphone eller tablet at se noget uvirkeligt i den virkelige verden. Med skærmen som medium kan det bruges til at visualisere virtuelle elementer, som de ville se ud i den faktiske verden.

I forbindelse med klimatilpasning vil det for eksempel være muligt at se, hvordan et regnbed vil komme til at se ud før det endnu er etableret. Det vil også være muligt at se, hvordan det ser ud under jorden – en mulighed vi ikke har i den virkelige verden.

 

Et værktøj der skal lette dialogen i borgerinddragelsen

Med Augmented Reality som værktøj vil det blive lettere at visualisere de klimatilpasningsløsninger, kommunen og/eller forsyningen har på tegnebrættet. Det vil lette dialogen med borgerne at have et fælles visuelt grundlag at tale ud fra.

Erfaringer fra Task Forcens arbejde viser, at kommunikation spiller en helt central rolle i klimatilpas­ningsprojekter. Det gælder både intern og ekstern formidling af projektet, hvor en god kommunikationsind­sats er afgørende for projektets succes.

Et solidt forankret projekt blev skudt godt i gang

Foruden Task Forcen er Novafos, CALL/HOFOR, Teknologisk Institut og Forsikring & Pension med om bordet på dette projekt. En solid forankring af parter der har stort kendskab til og erfaring med klimatilpasningsprojekter.

I slutningen af april var Task Forcen vært ved en workshop, som skød udviklingsprocessen i gang. Det værktøj der bliver udviklet på baggrund af workshoppen vil blive testet, så de værste børnesygdomme bliver udryddet. Værktøjet er i første omgang en demo-model, som vil fokusere på visualisering af løsninger på veje, som ofte er en stor del af klimatilpasningsindsatsen.