Godt nytår til alle vores samarbejdspartnere og tusind tak for et spændende 2016, hvor vi har mødt alle jer og har fået mange gode samarbejder i gang. Task Forcen har været i gang i næsten et år, så det er tid at se tilbage på, hvad vi har nået i 2016 – og et kig ind i det nye år.

Kick-off arrangement skød året i gang

For vores vedkommende blev året for alvor skudt i gang med kick-off arrangementet 1. april, hvor Region Hovedstaden og KLIKOVAND introducerede den regionale Task Force for klimatilpasning.

80 deltagere fra kommuner, vandselskaber, rådgivere og andre aktører i klimatilpasningen var kommet for at møde Task Forcen og høre om det forstående arbejde. Det var glædeligt, at der var så stort et fremmøde og som vidnede om, at der var interesse og et behov for at få sat skub i klimatilpasningen i regionen. Det gav os endnu mere blod på tanden, for at komme i gang.

Projekter, projekter, projekter

Task Forcens kerneopgave er at hjælpe kommuner og forsyninger fra plan til projekt. Derfor er projekterne sammen med jer helt centrale, og vi er glade for, at vi har været med til at sætte en stribe små og store projekter i gang, godt fordelt i regionen. Her er en kort oversigt:

Forprojekter, som løses med rådgiverbistand

 • LAR på kommunale bygninger og arealer, Egedal Kommune
 • Overfladehåndtering af vand ved støjvold, Fredensborg Kommune
 • Tilbageholdelse af vand i Nive Å-systemet, Fredensborg Kommune
 • Vejvand på Gammel Klausdalsbrovej, Herlev Kommune

Task Force indsatser

 • Kommunikationsplan, Nordkysten Fremtid
 • Krav til regnvandshåndtering i Favrholm, Hillerød Kommune og Forsyning
 • Proces for borgerinddragelse for klimatilpasning af Mosegårdskvarteret, Gentofte Kommune og Nordvand
 • Klimatilpasning på veje, Gladsaxe Kommune og Nordvand
 • Workshop for håndtering af vand i ny bydel Helsinge Nord, Gribskov Kommune
 • Konkretiseringsplan for Strandøre, Hvidovre Kommune
 • Klimatilpasning af ny bydel langs motorvej, Lyngby-Taarbæk Kommune og Forsyning

Du kan læse mere om igangværende projekter her > og afsluttede projekter her >. Task Forcen har været i gang i mange kommuner i regionen, som det fremgår af kortet her >

Task Forcens aktiviteter i 2016

Flere af projekterne berører klimatilpasning på vejarealer, og derfor er vi glade for, at Task Force indsatsen om klimatilpasning på veje sammen med Nordvand og Gladsaxe Kommune vil resultere i to produkter: En procedure for samarbejdet, der sikrer rettidig inddragelse og myndighedsbehandling m.v. og en “pixi-bog” med illustrationer for, hvad man kan og ikke kan på veje. De kommer på klikovand.dk, så snart de er færdige.

Projektleder Annette Kolte-Olsen fra Nordvand fortæller:

“Vi ønskede sammen med Gladsaxe Kommune at samle vores erfaringer ved en workshop fra vores fælles projekt med klimatilpasning på villaveje (Gedvad). Vi fik Task Forcen til at planlægge og facilitere den, så vi kunne have fokus på at deltage og bidrage på lige fod med de andre deltagere. Task Forcen sikrede, at alle erfaringer kom på bordet, og det blev synligt, hvad man kan og ikke kan med regnvand på veje. Og ikke mindst, at klimatilpasning på veje kræver et samarbejde mellem mange forskellige fagligheder i projektforløbet. Efter workshoppen har Task Forcen sammen med os sikret, at erfaringerne blev samlet og formidlet til alle deltagere. ”  

Af indsatser af mere generel karakter kan nævnes afholdelse af go´morgen mødet i oktober om at arbejde i forandringsprocesser, et oplæg på JUC konferencen i november om juridiske udfordringer bl.a. drift af overfladeløsninger på vejarealer og en omlægning af hjemmesiden klikovand.dk, hvor vi også har formidlet af værktøjer, viden og erfaringer.

Masser af inspiration fra alle jer

Som Task Force er det afgørende, at vi retter vores indsats mod de udfordringer, der er i kommuner og forsyninger. Derfor har vi prioriteret at besøge jer, og vores fokusmøder med 25 kommuner og 14 har givet os et enestående og nuanceret indblik i jeres mange forskellige udfordringer og erfaringer. De har vi skrevet en artikel om (se artikel: Klimatilpasning i hovedstadsregionen – status og udfordringer). Vi har også brugt mødernes inputs til at skrive Task Forcens strategi og handlingsplanen for 2016.

Task Forcens arbejde er målrettet hele regionen, og derfor prioriterer vi generiske problemstillinger, hvor indsatsen kommer mange til gode. Desuden er der taget hensyn til, at Task Forcen kan være med til at sætte processer i gang og gøre en forskel. Task Forcens følgegruppe bidrog til at sikre retning og en koordinering med øvrige indsatser for den overordnede arbejdsindsats. Sideløbende har vi prioriteret netværk (se samarbejder) og indsamling af viden, som vi kan spille ind i jeres konkrete problemstillinger, når det er relevant.

Hvad byder 2017 på?

Vi indvier 2017 med igangsættelse af to store forprojekter – det ser vi meget frem til. Det ene er en skybrudsplan og en områdeanalyse for Ballerup Kommune og deres forsyningsselskab. Det andet projekt er en handlingsplan for klimatilpasning af Helsingør bykerne. Katrine Kjærbo, områdeleder for Trafik, Vej og Parkering, Helsingør Kommune fortæller:

”Vi stod over for en svær opgave med at få hul på, hvad vi egentlig havde brug for i forhold til at komme videre med Investeringsplan for Helsingørs bykerne. Via et par møder med Task Forcen, der stillede spørgsmål til vores behov, blev vi selv skarpe på den efterspurgte rådgiverydelse. Task Forcen hjalp med opgavebeskrivelsen, så det var nemmere for både os og Forsyning Helsingør at kunne arbejde videre med den og de stod for alt det praktiske med udbudsprocessen”

Flere spændende projekter er på vej – dem fortæller vi om, efterhånden som de får mere konkret form.

Ligeledes har Task Forcen i samarbejde med KLIKOVAND projektlederne andre spændende projektet og aktiviteter på tegnebrættet, såsom hvordan klimatilpasning kan indarbejdes i lokalplanerne, aktivitet om drift og arrangementet Vis vejen frem.

Husk vi har altid åben telefon

Task Forcen ser det som en vigtig funktion, at vi kan agere videnscenter og ressourcebase for kommuner, forsyninger og hospitaler i hovedstadsregionen. Vi har derfor altid ”åben telefon”, så vi kan imødekomme de spørgsmål og behov for sparring, der opstår i arbejdet med klimatilpasning. Er vi optaget af møder eller andet, så læg en besked, eller send en sms eller en mail, og vi vender tilbage. Find kontaktoplysninger til Task Forcen her >.