NB: Nyt sted – arrangementet afholdes i Lyngby Kulturhus, Klampenborgvej 215, 2800 Kgs. Lyngby.

Kommunernes klimatilpasningsplaner beskriver, at regnvandet skal håndteres på overfladen. Dette medfører ofte, at vandet skal ledes til en recipient. Det kan give usikkerheder om, hvilke krav der kan og må stilles i en udledningstilladelse. Vi sætter fokus på problemet og bliver klogere på ret og vrang.

Vi har samlet et hold, der belyser problemstillingen fra flere vinkler, så vi kommer ind på

  • lovgivning og regler,
  • hvad kan recipienten tåle, og
  • hvad gør kommunerne i praksis.

Samtidig får du også mulighed for at diskutere emnet og udveksle erfaringer med andre.

Du kan se det opdaterede program her >

Tilmelding: Skriv en e-mail til Marie-Louise Andersen på mlsa@hfors.dk. Senest mandag den 21. november 2016.