Københavns Universitet, Nødebo, inviterer til Temadag/Åbent Universitet

Temadagen sætter spot på virkeliggørelsen af klimatilpasningen og de samarbejdsrelationer, der skal opbygges for at nå i mål. I løbet af dagen vil der være tankevækkende indlæg fra gennemførte og igangværende klimatilpasningsprojekter, hvor der sættes fokus på processen. Indbudte proceskonsulenter vil guide dig gennem en workshop, hvor du kommer helt tæt på de udfordringer – og løsninger – som er en integreret del af klimatilpasningen.

Meld Jeres eget projekt til
I eftermiddagens workshop får du mulighed for at afprøve redskaberne i klimatilpasningsredskabet ”Greenspots”.
Du kan melde dit eget ”klimatilpasnings-samarbejds-projekt” ind ved at skrive til Catharina Friedberg på CaFr@NIRAS.DK, senest 24. september.

Læs mere her.

Dato: 30. sept. 2015
Tilmeldingsfrist: 24. sept. 2015
Sted: Skovskolen i Nødebo
Pris: Pris for deltagelse i Åbent Universitet er 900 kr. (ekskl. moms).