En inspirerende temadag om udarbejdelse af skybrudsplaner som et forebyggende planlægningsværktøj for ekstreme regnhændelser

Håndteringen af skybrud bliver ofte set som en opgave for beredskabet, men med flere og voldsommere skybrud i fremtiden kan det i stadig højere grad betale sig at planlægge for at undgå store skader i forbindelse med skybrud. Flere kommuner er gået i gang med denne planlægning, men det er en ny opgave, hvor der er brug for viden og erfaringsudveksling.

KLIKOVAND/Task Force og Forsikring og Pension indbyder derfor til en temadag om skybrudsplaner, hvor vi sætter fokus på formål, indhold, proces og relevante erfaringer.

Tid: 31. august kl. 9-13.

Sted: DGI Byen, Tietgensgade 65, København

Deltagere: Arrangementet er primært målrettet landets kommuner.

Program og oplysninger om tilmelding offentliggøres ca. 1. juni.