KILKOVAND inviterer kommuner og forsyninger til at blive inspireret, diskutere og samarbejde om hvordan klima- og spildevandsindsatsen bør prioriteres.

18. juni 2019 kl. 09-14 hos Orbicon, Linnés Allé, 2630 Taastrup

Når vi skal prioritere indsatsen af klima- og spildevandstekniske investeringer, fokuserer vi i vidt omfang på at opnå krav og målsætninger. Især i forhold til at overholde serviceniveau og miljømål, reducere driftsomkostninger, og udvikle ledningsnettet med henblik på byudvikling.

Det kan være svært at få et overblik over alle de tiltag, der skal til for at opnå de pålagte krav og øvrige behov inden for spildevandsområdet. Det kan også være svært at prioritere mellem de forskellige investeringsbehov.

Det kræver overordnede hydrauliske, økonomiske og planlægningsmæssige analyser at få overblikket, ligesom der må foretages en vurdering af hvilke synergier, der kan opstå mellem forskellige behov – for eksempel mellem klimatilpasning og miljømål.

Kommune og forsyning arbejder tæt sammen om den overordnede planlægning, så det er vigtigt at de er enige om, hvilket beslutningsgrundlag der skal benyttes til at udføre en hensigtsmæssig prioritering.

På temadagen diskuterer vi problemstillingen på overordnet planlægningsniveau. Det er relevant for alle dem, der har en ny spildevandsplan eller klimatilpasningsplan på skrivebordet, eller dem der for eksempel er ved at finde ud af, hvordan man skal tage fat i de krav, der er stillet i spildevandsplanen.

Temadagen giver god inspiration både til forsyningens og kommunens planlæggere og mulighed at diskutere problemstillingerne i et tværfagligt forum. Gennem en række temaoplæg får deltagerne en introduktion til forskellige metoder, der er vigtige ved prioritering af klima- og spildevandsindsatsen, for eksempel:

  1. Hvilke overordnede hydrauliske analyser skal der til for at vurdere behovet for tiltag til opnåelse af krav, samt vurdering af synergier mellem de forskellige målsætninger?
  2. Hvordan påvirker den økonomiske realitet prioriteringen af spildevandsindsatsen?
  3. Hvilke miljømæssige krav skal opnås, og hvordan skal dette skinne igennem i den overordnede planlægning?
  4. Hvordan spiller klimatilpasning og skybrudssikring ind i prioriteringen?

Til slut vil vi i en workshop diskutere, hvordan de forskellige vurderinger kan samles til en overordnet prioritering, der skaber værdi og mening for kommunen og forsyningen.

Arrangementet er gratis for medlemmer af KLIKOVAND. Hvis du har spørgsmål til arrangementet, skriv til dagens tovholder fra KLIKOVAND, Nina Caspersen >

Tilmeld dig herunder senest onsdag d. 12. juni

Dagens program

Hent programmet som pdf her >

8:45-9:00 Kaffe
 
9:00-9:10 Velkommen, program i dag v. Nina Caspersen
 
9:10-9:40 Introduktion v. Søren Gabriel
Hvilke krav stilles der fra kommunal side og øvrig lovgivning til klima- og spildevandsindsatsen. Hvordan kan bæredygtighed og verdensmålene bruges i prioriteringen.
9:40-10:10 Hydraulisk screening af problem, og hvad der skal til for at løse problemet v. Heidi Taylor
Overordnede hydrauliske vurderinger, kan vise, hvilke oplande, der kræver indsats nu, og hvilke der kan vente. I oplægget præsenteres forskellige måder at lave denne vurdering på, samt hvordan vurderingen kan bruges i samspil med de andre indsatser.
 
10:10-10:25 Investeringsplanlægning – overblik over omkostninger til overholdelse af krav v. Helena Åström
Udover nødvendige renoveringer, skal forsyningen investere i fornyelse af afløbssystemer, klima-tilpasning, opnåelse af miljømål etc. Med investeringsplanlægning kan opstilles forskellige scenarier for at visualisere, hvordan man kan få planlagte investeringer til at hænge sammen med et budget over en længere tidsperiode.
 
10:25-10:40 Diskussion
 
10:40-11:00 Pause
 
11:00-11:45 Begreber, modeller og værktøjer i vandhåndtering – fælles faglig forståelse v. Jørn Torp Pedersen
Lær om de vigtigste værktøjer, når indsatser skal prioriteres, og om hvornår man kan klare sig med de simple beregninger, og hvornår det giver mening at give den fuld gas med beregningerne. Jørn kommer ind på emner som; målt regn og syntetisk regn samt nedbørssum, intensitet, gentagelsesperioder, rummelig fordeling diverse faktorer mv.
 
11:45-12:10 Samfundsøkonomi og prioritering v. Helena Åström
Samfundsøkonomiske analyser benyttes til at vurdere hvilke gevinster og omkostninger der opstår for samfundet ved forskellige investeringer i klima- og spildevandsindsatser. Helena præsenterer cases fra forskellige kommuner for at give konkret forståelse af, hvordan samfundsøkonomien spiller ind i den overordnede planlægning.
 
12:10-12:40 Frokost
 
12:40-13:40 Workshop-opgave
Cases tilrettelægges med udgangspunkt i deltagernes udfordringer.
 
13:40-14:00 Fra prioritering af indsatsen til konkret projekt v. Søren Gabriel
Søren samler op på workshoppen og giver en række eksempler på hvordan planlægningen omsættes til konkrete projekter.