Hvordan bliver vi bedre til at forstå og tilrettelægge planlægningsprocessen samt vælge de rette metoder og værktøjer til at understøtte den?

Det vil du sandsynligvis komme en del tættere på svaret på, hvis du deltager på KLIKOVANDs temaformiddag. Torsdag den 13. juni kl. 9-13 (inkl. frokost) på Gentofte Rådhus. Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

De kommunale klimatilpasningsplaner skal være godkendt i udkast inden årets udgang. Vi ved, at mange kommuner har forskellige udfordringer i forhold til, hvordan man omsætter Naturstyrelsens vejledning til at udarbejde klimatilpasningsplaner i virkeligheden. Udfordringerne strækker sig helt fra valg af oversvømmelsesmodel og værdisætningsparametre til, hvordan risikokortlægningen kan omsættes til handlingsplaner.

KLIKOVANDs arbejdsgrupper for kompetenceløft og beslutningsstøtte er derfor gået sammen om en temaformiddag, der skal give deltagerne et konkret billede at hvordan de forvaltningsmæssige og politiske beslutningsprocesser kan gribes an. Endvidere kommer vi ind på modelværktøjer og de fordele og ulemper, der er ved værktøjerne. I beslutningsstøttegruppens regi er der udarbejdet et værktøj til beslutningsstøtte, som vil blive præsenteret.

Under temaformiddagen vil der også være mulighed for at inddrage egne problemstillinger.

Se programmet for Temaformiddagen her!