KLIKOVANDs merværdiværktøj er helt klart et dialogværktøj, som giver anledning til spændende, udfordrende og nødvendige diskussioner, når vi skal fremhæve og sætte ord på merværdien i vores klimatilpasningsprojekter.

KLIKOVAND ved Nina Caspersen og Martin Moneaux var i starten af november 2017 blevet inviteret op på Skovskolen i Nødebo for at introducere vores evalueringsværktøj og efterfølgende at holde en workshop for kursisterne.

Præsentation af værktøj

Vi var begge meget spændte på at præsentere værktøjet og efterfølgende få kursisterne til at prøve det af på en case fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det primære var at få kursisterne til at prøve værktøjet, men de skulle først klædes på i forhold til temaer og opbygning. Her var udfordringen at give en kort men alligevel tilstrækkelig detaljeret introduktion til værktøjet, så kursisterne under gruppearbejdet kunne få størst udbytte af det.

Det overordnede budskab var, ”at MERVÆRDI er en fælles betegnelse for de kvaliteter, der tilgodeser mennesker, klima, flora og fauna, når der indtænkes herlighedsværdier og nytteværdier i klimatilpasningsprojekter”.

Du kan læse mere om og downloade værktøjet her

Workshop

Med afsæt i den lille case fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som vi kort introducerede, blev kursisterne kastet ud i gruppearbejdet. Vi havde på forhånd forberedt et materiale til hver gruppe, så vi var sikre på at komme rundt om Klimatilpasning, Biodiversitet, Mikroklimaregulering, Individ, Fællesskab og Stedsidentitet, som er de seks overordnede temaer i værktøjet.

Under gruppearbejdet gik Nina og Martin rundt og lyttede til diskussionerne og deltog aktivt i nogle af dem. Det var utroligt dejligt at opleve, hvor entusiastiske kursisterne var. Diskussionerne i de forskellige grupper var meget varierede, spændende og berigende. Der kom mange perspektiver frem, og der var åbenhed overfor forskellige synspunkter.

Efter selve gruppearbejdet havde vi planlagt en kort plenumpræsentation af gruppernes arbejde, hvor Nina og Martin skrev gruppernes ”resultater” ind i evalueringsværktøjet. Men det korte oplæg blev til en længere og meget interessant præsentation af gruppernes arbejde. Her var kursisterne meget interesserede i at høre, hvordan og hvorfor nabogruppen var kommet frem til netop deres ”resultat”, hvis de selv var kommet frem til noget helt andet. Det bekræftede os i, at der ikke er ét rigtigt resultat, men at det er diskussionerne og overvejelserne, der tilfører værdi.

Skal der sættes strøm til værktøjet?

KLIKOVAND har i samarbejde med Orbicon udviklet merværdiværktøjet og har i den forbindelse talt om, hvorvidt det gav mening af sætte strøm til værktøjet. Det vil sige at gøre det digitalt og lægge det på en ekstern server, så alle har adgang til de projekter, der var blevet evalueret med værk-tøjet.

Men tilbagemeldingen fra deltagerne var et klart nej. Styrket ved værktøjet, som det er nu, er, at det inviterer til dialog og diskussion. Værktøjet kan for eksempel bruges ved et borgermøde eller på en generalforsamling i en boligforening, hvor man vil sætte merværdi i klimatilpasningsprojekter på dagsordenen.

Baggrunden for værktøjet

KLIKOVAND har som sagt udarbejdet værktøjet i samarbejde med Orbicon for at skabe en evalueringskultur. Ofte har vi som projektledere så travlt, at vi hopper fra det ene projekt direkte ned i det næste uden at reflektere over, hvad der gik godt og hvad der gik mindre godt. Værktøjets fokus er merværdi, men der er mulighed for at tilføje egne parametre, så du kan evaluere på det, der er relevant for dig.

Værktøjet kan også bruges til at opstille mål for den ønskede merværdi i et klimatilpasningsprojekt. Når projektet er gennemført, kan værktøjet anvendes til at anskueliggøre, om man har opnået det man ønskede, eller måske har opnået mere eller noget helt andet.

Målgruppen for vores evalueringsværktøj er fagpersonen/projektlederen, der ønsker at udveksle erfaringer med andre ligesindede, men kan lige såvel bruges i forbindelse med borgerinddragelse eller lignende processer, hvor man vil have merværdi på dagsordenen.

Vil du også introduceres for værktøjet?

KLIKOVAND er ved at lægge sidste hånd på vores handlingsplan for 2018. Men vi kan godt afsløre, at der kommer en seance, hvor vi introducerer og afprøver værktøjet igen. Så følg med i nyhedsbrevene og aktivitetskalenderen.