Den store sal på Teknologisk Institut var fyldt godt op med deltagere fra kommuner, forsyninger og virksomheder fra hele landet da KLIKOVAND i samarbejde med Teknologisk Institut afholdt temadag om jura i klimatilpasningen.

I en præsentationsrunde udtrykte deltagerne ønske om at vide mere om blandt andet snitflader mellem forsyninger og kommuner og om hvem, der har ansvar for hvad, hvordan vi håndterer driften, såkaldte gråzoner og økonomien?

Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, og Søren Gabriel, Orbicon, tog os på en tour de force gennem lovgivningen og gav eksempler på projekter, der har oplevet juridiske udfordringer. Spørgelysten var stor, og diskussionerne fortsatte i alle pauser. Ingen tvivl om, at der er brug for at tale og vide mere om juraen i vores projekter.

Lighedsprincippet gælder indenfor alle emner i juraen

Pias præsentation dækkede bredt lige fra ansvaret for klimatilpasning, klimatilpasning på bar mark, klimatilpasning i bebyggede arealer, spildevandsplaner, temalokalplaner, sektorplaner, afledning, tilladelser, økonomi og ikke mindst udfordringer i klimatilpasningen.

Du kan finde hele Pia’s præsentation her >. Den er rig på tekst, så hvis du er nysgerrig på nogle af emnerne, er det let at finde mere information. Inden temadagen havde flere deltagere sendt spørgsmål ind til Pia, der svarede udførligt på dem. Spørgsmål og svar findes sammen med præsentationen.

Praksis og regler passer ikke til dagens udfordringer

Søren tog udgangspunkt i projekter, der havde oplevet udfordringer med differentierede servicemål, vejen fra håndtering af regnvand til udformning af skybrudsplaner, helhedsorienterede løsninger og udledningstilladelser.

Derudover udfordrede han alle deltagere ved at spørge ind til hvornår juridiske udfordringer bliver et problem. Er det når man tager loven for bogstaveligt?

Du kan finde hele Sørens præsentation her >.

Søren henviste til et notat fra Kammeradvokatens, der beskriver hvilke krav, der kan stilles til håndtering af vandet. Notat fra kammeradvokaten kan hentes her >.

Vejen videre

KLIKOVAND vil samle yderligere op på de fagligt stærke præsentationer, dagens diskussioner og spørgsmål og svar. Alt det vil blive samlet og brugt i det videre arbejde med at udarbejde en vejledning i de juridiske aspekter og udfordringer i klimatilpasningen.