Temaeftermiddagen om den politiske beslutningsproces er udskudt til efter sommerferien. Vi skriver mere, så snart vi har den nye dato på plads.

Hvordan bliver vi som forvaltning bedre til at tilrettelægge den politiske beslutningsproces? Du vil sandsynligvis komme en del tættere på svaret, hvis du deltager på KLIKOVANDs temaeftermiddag.

Fokus på inddragelse af politikerne i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplaner

De kommunale klimatilpasningsplaner skal være godkendt i udkast inden årets udgang. Vi ved at mange kommuner har forskellige udfordringer i forhold til, hvordan man omsætter Naturstyrelsens vejledning til den konkrete virkelighed i den enkelte kommune i forhold til at nå at gennemføre denne komplicerede forvaltningsmæssige og poliske proces på meget kort tid.

Dette er den tredje temaeftermiddag tilrettelagt af KLIKOVAND’s arbejdsgruppe for kompetenceløft med fokus på dette vigtige procesforløb:

  • Den 23. maj fokuserer vi på de metoder og værktøjer, som understøtter processen herunder oversvømmelsesmodeller, værdisætning, risikokortlægning og beregningssystemer.
  • Den 27. maj fokuserer vi på politikernes deltagelse i processen.
  • Og nu ved denne sidste temaeftermiddag ser vi på baggrund af de to tidligere seminarer på det samlede procesforløb herunder specielt den politiske del.

Temadagen vil, med udgangspunkt i Naturstyrelsens vejledning, handle om helt konkrete eksempler på kommunale procesforløb, der vil blive relateret til deltagernes egne problemstillinger og erfaringer.

Temadagen er gratis for KLIKOVAND medlemmer og faciliteres af Jens Rønnow Lønholdt fra projektledelsen.

Du kan allerede nu tilmelde dig temaeftermiddagen hos Gitte Normann. Mærk tilmelding: “Proces”. Vi udsender en invitation med et mere detaljeret program og angivelse af sted medio maj.