Teknologisk Institut inviterer til informationsmøde for mulige investorer af en app, der ved hjælp af augmented reality gør dialog med borgere og interessenter i klimatilpasning sjov og ligetil. Kom til infomøde på Teknologisk Institut d. 17. juni kl. 13-15.

KLIKOVANDs Task Force tog initiativ til det innovationsprojekt, der har afklaret augmented reality-teknologiens store potentiale til at forbedre dialogen med interessenterne om klimatilpasningsprojekter.

Projektet fødte en demonstrations-app, der viser forskellige klimatilpasningsløsninger på vej. Både borgere, professionelle brugere og innovationsminister Sofie Løhde er begejstrede for resultatet. Men for at blive færdigudviklet mangler appen finansiering.

Augmented Reality gør formidling af klimatilpasning ligetil

Det kan være svært at skabe en involverende dialog mellem borgere, kommune og forsyning i forbindelse med valg af klimatilpasningsløsninger.

På den baggrund satte KLIKOVANDs Task Force i 2017 et projekt i gang for at undersøge potentialet i augmented reality-teknologi.

Augmented reality viser noget ikke-virkeligt i den virkelige verden. Den gør det muligt med sin tablet i hånden at gå ud på en vej og vise hvordan f.eks. et vejbed vil se ud, når det er anlagt.

I løbet af 2018 holdt Task Forcen workshops, udviklede ideer, testede selv appen og lavede borgertest af appen sideløbende med at Intertisment I/S udviklede på den.

Vi afholdt afslutningsworkshop i november 2018, hvor vi gjorde status for resultatet af udvikling og test af demo-appen:

  • Teknikken med augmented reality på mobile enheder til visning af f.eks. vejbede virker godt og overbevisende
  • Vores test har vist, at augmented reality har et stort potentiale som visuelt dialogværktøj
  • Inden demo-versionen er klar til frigivelse, skal appen færdigudvikles. Bl.a. skal teknikken finpudses og brugergrænsefladen skal redesignes

Innovationsministeren er vild med appen

Projektledere i hhv. Novafos og Furesø Kommune fremviser KLIKOVAND-appen for innovationsminister Sofie Løhde. Foto: Kristoffer Ulbak

Novafos har medfinansieret udviklingen af appen og lagt projekt til en af testene blandt borgere. De appen for innovationsminister Sofie Løhde og borgmesteren i Furesø Kommune, Ole Bondo Christensen til et åbent arrangement d. 29. april. Der var stor begejstring blandt de fremmødte.

I KLIKOVAND deler vi begejstringen og håber derfor, at den nuværende demoversion får den nødvendige saltvandsindsprøjtning til at blive færdig som værktøj.

Hvad sker der nu?

Siden november har Teknologisk Institut overtaget projektet og arbejdet med udviklingen af appen. De har blandt andet afsøgt forskellige forretni­­­ngsmodeller og samarbejdskonstruktioner.

Målet er nu at lave en færdig version af appen, som er gratis tilgængelig på App Store og Google Play. Appen vil fortsat have fokus på elementer til klimatilpasning af veje, og hvis finansieringen rækker, elementer til klimatilpasning på privat grund.

Finansieringen er tænkt som crowdfunding, hvor alle interesserede kommuner, forsyninger, rådgivere mv. kan bidrage.

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for at indgå i projektet som investor, så mød op til Informations- og investormøde om augmented reality som klimatilpasningsværktøj på Teknologisk Institut d. 17. juni kl. 13-15. Læs mere og tilmeld dig her >