Vi har alle udført værdikortlægninger i forbindelse med vores klimatilpasningsplaner. Men har vi gjort det på samme måde, og hvordan kan vi bruge kortlægningerne, når vi skal arbejde sammen på tværs af kommunegrænserne?

Vores individuelle risikokortlægning bygger på vores værdikortlægning, og der er ingen tvivl om, at vi har udført værdikortlægningerne forskelligt og på et uensartet grundlag. Derfor mener vi, at det er vigtigt at gå bagom data og se på, hvordan kortlægningerne  er blevet udført, og hvilke risikoområder vi har udpeget i KLIKOVAND-kommunerne.

Klimatilpas

Risikoområder på tværs af kommunegrænser

Vi interesserer os specielt for grænseområderne mellem kommunerne. Det er højst sandsynligt, at én kommune har udpeget en række risikoområder langs den fælles kommunegrænsen, mens nabokommunen har prioriteret anderledes. Arbejdet med risikokortlægningerne er sket i et højt tempo for at imødekomme tidsfristen for af sende klimatilpasningsplanerne i ekstern høring.

Derfor træder vi nu et skridt tilbage og ser på, om

  •  vi skal tale mere sammen om vores risikoområder langs kommunegrænserne,
  • vi fremover skal arbejde ud fra samme koncept (en mere ensartet prioritering),
  •  eller vi blot skal forstå hinandens baggrunde og værdikortlægning bedre og samarbejde på den baggrund.

Vores arbejde med klimatilpasingsplanerne og risikokortlægningen vil blive præsenteret på et møde eller en workshop, som vi annoncerer via KLIKOVANDs hjemmeside, vores gruppe på LinkedIn og invitationer til KLIKOVANDs kontaktpersoner i vandselskaber og kommuner.

Hvis du vil være med i arbejdet med klimatilpasningsplaner og risikokortlægningen så kontakt KLIKOVANDs arbejdsgruppe om Processer ved Nina Caspersen, telefon: 4611 2407 eller e-mail: nc@rudersdal.dk

Nina Caspersen, projektleder for Processer