VÆRKTØJSKASSEN

Velkommen til KLIKOVANDs værktøjskasse til dig, der arbejder med klimatilpasning.

Den er fyldt med værktøjer, beskrivelser og eksempler til inspiration. Værktøjskassens indhold er inddelt i kategorier, der alle understøtter planlægning og udførelse af gode klimatilpasningsløsninger – fra idé til færdigt projekt. Værktøjerne er løbende udviklet og indsamlet af KLIKOVAND. Hver kategori indeholder derfor en liste med KLIKOVAND-værktøjer efterfulgt af en henvisning til materiale, der er udviklet uden for KLIKOVAND-regi.

God fornøjelse – vi håber, at du får gavn af værktøjerne.

Organisation og kommunikation

I klimatilpasningsprojekter er organisering og kommunikation ofte en udfordring. Her har vi samlet værktøjer til hjælp og eksempler til inspiration.

Organisation og kommunikation >

Procesplaner xxxxxxxxxxxxxxx

Disse værktøjer tager læseren ved hånden gennem gode processer for en række klimatilpasningsprojekter, herunder projekter på vej, på bar mark og i tæt by.

Procesplaner >

Modeller og analyser xxxxxxxx

Her kan du finde vejledning og inspiration til arbejdet med modeller og analyser, fx cost-benefit-analyser, skybrudsplanlægning og dimensionering. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Modeller og analyser >

Tekniske løsninger xxxxxxxxx

Her har vi samlet inspirationsmateriale og værktøjer til de mange forskellige tekniske løsninger, der findes indenfor klimatilpasning. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tekniske løsninger >

Finansiering og økonomi

Her har vi samlet eksempler på fordeling af udgifter i medfinansieringsprojekter og metoder til overslag over anlægsudgifter. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Finansiering og økonomi >

Skab merværdi xxxxxxxxx

Merværdi er efterhånden blevet et nøgleord i planlægning af klimatilpasningprojekter. Men hvordan skaber man egentlig denne værdi? Find bud og eksempler her.

Skab merværdi >

Politisk forankring xxx

Det kan være en udfordring, at etablere og beholde den politiske forankring af klimatilpasningsprojekter. Her har vi samlet de materialer, der forholder sig til det emne.

Politisk forankring >

Juridiske udfordringer

Her kan du finde svar på en række juridiske hovedspørgsmål, blandt andet i en række advokatnotater, som gennemgår og tolker love og afgørelser.

Juridiske udfordringer >

Borger- og interessentindragelse

Her finder du inspiration og vejledning til hvordan inddragelse kan gøre borgere og interessenter til en aktiv ressource i planlægningen af dit klimatilpasningsprojekt.

Borger- og interessentindragelse >

Drift xxxxxxxxxxxxxxxxx

Drift af anlæg er en vigtig men ofte overset planlægningsopgave i klimatilpasningen. Her finder du råd og eksempler på mulige strategier for drift.

Drift >

Har du selv et godt værktøj, der fortjener en plads i værktøjskassen? Send det til Taja Brenneche.