Drejebog for borgerinddragelse i klimaprojekter

Denne drejebog foreslår en konkret proces for borgerinddragelse, som det blev tilrettelagt i et klimatilpasningsprojekt, hvor Task Forcen hjalp Gentofte Kommune.

Drejebogen bør ikke bruges som en eksakt skabelon, men nærmere som inspiration, da omfang, antal og form for aktiviteter bør justeres i forhold til hvert enkelt projekt.

Drejebogen er letlæst, rig på grafiske illustrationer og oversigter, bygget op om fire faser i processen omkring borgerinddragelse:

  • Fase 1: Planlægning og forankring af projekt (opstart af projekt)
  • Fase 2: Rekruttering og kommunikation (før borgerinddragelsen)
  • Fase 3: Inddragelse og udvikling af skitseforslag (under borgerinddragelsen)
  • Fase 4: Orientering og realisering (efter borgerinddragelsen)

De fire faser af borgerinddragelsesprocessen, som de er illustreret i drejebogen

Hver fase er beskrevet med en liste over opgaver, der bør udføres inddelt i hhv. interne og eksterne aktiviteter. Drejebogen er desuden løbende forsynet med hjælpelister over relevante erfaringer fra andre processer, fx ”Typiske motivationsfaktorer for at deltage i processen” og ”Typiske spørgsmål fra borgerne i forbindelse med klimaprojekter”.

I drejebogen er der forklaringer til de ord og begreber, der bliver brugt, og som det er vigtigt at have samme forståelse af, når man arbejder på et projekt – for eksempel hvad der ligger i begrebet merværdi.

Drejebogen kan printes, men fungerer bedst digitalt, da der løbende linkes til relevante dokumenter: skabeloner, eksempler på info-breve m.m., man får brug for i løbet af processen.

Udover at være en nyttig hjælp til projektledere, kan drejebogen også bruges til at forklare og vise, hvad der skal til af tid og ressourcer for at køre en god borgerinddragelsesproces. Det kan være nyttigt i resten af organisationen og på det politiske niveau.

Se hele drejebogen for borgerinddragelse i projekter med klimatilpasning her >

Foretrækker du at læse i dobbeltopslag, klik på drejebog for borgerinddragelse i projekter med klimatilpasning her >

Mere viden om værktøjet

Drejebogen blev til i et projekt, hvor Task Forcen hjalp Gentofte Kommune med at gennemføre en borgerinddragelsesproces i et klimatilpasningsprojekt.

I Gentofte Kommune bliver drejebogen nu brugt som et fælles grundlag for borgerinddragelse i klimaprojekter.

Læs mere om projektet i Gentofte Kommune og om de erfaringer de gjorde sig her >