Drejebog for proces og borgerinddragelse

Denne drejebog er en samling af viden, erfaringer og anbefalinger fra proces og borgerinddragelse om klimatilpasning i Strandøre, Hvidovre i perioden maj-september 2017.

Intentionen med drejebogen er, at den skal kunne bruges som et aktivt redskab i det videre arbejde med proces og inddragelse af borgerne og interessenter i klimatilpasning i forbindelse med skybrud.

Drejebogen er designet til at kunne anvendes fra opstart- og planlægningsfasen til at få overblik og herefter løbende som opslagsværk.

Drejebogen beskriver fremgangsmåder, overvejelser, idéer og erfaringer fra processen i Strandøre og giver anbefalinger og inspiration til, hvordan man i de følgende områder kan bygge videre herpå.

Den indeholder eksempler på invitationer, tilmeldingsskemaer m.v. samt to do-lister for planlægningen af borgerinddragelsen, som kan genbruges som skabeloner til fremtidige processer eller blot som inspirationsmateriale.

Illustration af processen for borgerinddragelse fra Drejebogen.

Drejebogen er tilegnet projektledere i Hvidovre Kommune, som skal arbejde med borgerinddragelse og klimatilpasning, samt give overblik og forståelse til arbejdet på tværs i kommunen.

Selvom drejebogen er udviklet til Hvidovre Kommune, vil andre kommuner sagtens kunne drage nytte af de erfaringer, der blev gjort i Hvidovre Kommune i forbindelse med Strandøre-projektet.

Hent drejebogen som pdf med tilhørende bilag her:

Drejebog for proces og borgerinddragelse >

Bilag til drejebog for proces og borgerinddragelse >

Mere viden om værktøjet

Drejebogen blev udviklet i et projekt, hvor Task Forcen bistod Hvidovre Kommune med en konkretiseringsplan for området Strandøre.

Læs mere om det projekt under overskriften “Merværdi opstår i dialogen med borgerne” her >