Metodekatalog til procesplan for interessentinddragelse

Dette metodekatalog er udviklet som et tillæg til Procesplan for interessentinddragelse, og indeholder en grundig gennemgang af, hvornår i processen de forskellige interessenter bør inddrages, og konkrete metoder til at inddrage dem. Metodebeskrivelsen er generisk.

Til hver metode er der en grundig gennemgang af fremgangsmåde, et estimat af tidsforbruget og en huskeliste.

For eksempel bliver det foreslået, at forbund og organisationer i den indledende fase inviteres til et caféseminar med det formål at facilitere en idéudveksling mellem dem, som kan inddrages i den videre proces. På samme stadie bliver det foreslået, at brugere og borgere involveres via en parkvandring, som mere har karakter af orientering end egentlig inddragelse.

Dette skema er klippet ud fra Metodekataloget.

I gennemgangen af metoderne indgår også pragmatiske beskrivelser og råd. Til caféseminaret er det for eksempel beskrevet, hvordan deltagerne inddeles i mindre grupper, så det er muligt for alle at komme til orde, og at hvert bord skal forsynes med en bordvært som er en del af projektgruppen. Formålet med at have en bordvært er dels, at medlemmer af projektgruppen får førstehåndsadgang til interessenterne og deres input, dels at der bliver taget ansvar for diskussionens fremdrift, at alle ved bordet bidrager, og at de væsentligste pointer bliver skrevet ned.

Deltagerne i caféseminarets input indarbejdes i de konkrete forslag, som projektgruppen arbejder videre med. Ifølge procesplanen bliver det foreslået, at interessentgruppen ’forbund og organisationer’ sidenhen inviteres til interviewmøde, hvor de tager stilling til de forslag, som er blevet konkretiseret siden caféseminaret. Hvilken form og hvilken arbejdsindsats sådan en række interviewmøder bør have, er nøje beskrevet i kataloget.

Læsevejledningen og indholdsfortegnelsen til kataloget gør det nemt at få overblik over indholdet og navigere i det.

Se hele Metodekataloget her>.

Find også Procesplanen her >

Mere viden om værktøjet

Procesplanen og Metodekataloget er udviklet i forbindelse med et projekt den Regionale Task Force for klimatilpasning lavede i samarbejde med Frederiksberg og Københavns kommuner. Læs beskrivelsen af det projekt her >