DRIFT – KLIKOVAND-VÆRKTØJER

For at sikre, at LAR-anlæggene fortsat fungerer efter hensigten selv efter gravearbejder, er det nødvendigt at gøre oplysninger om anlæggene tilgængelige.

KLIKOVAND har på en temadag i efteråret 2018 arbejdet med emnet og efterfølgende gravet videre i de muligheder og begrænsninger der findes indtil videre. KLIKOVAND anbefaler på den baggrund, at anlægsejer indrapporterer LAR-anlægget som et interesseområde i LER og indsætter en standardtekst i gravetilladelser – gerne med link til interne og eksterne GIS-kort.

Læs mere og find vejledningen her >

Der er mange ting, der skal tjekkes, inden kommunen kan give tilladelse til et LAR-projekt. Denne tjekliste hjælper dig trin for trin med at huske de mange ting, der skal undersøges. Tjeklisten gennemgår alt fra jordbundsforhold over sammentænkning med andre projekter, glatførebekæmpelse til tilgængelighed.

Læs mere og find tjeklisten her >

DRIFT – ANDRE VÆRKTØJER