”Vejen til klimatilpasning” – et overblik over klimatilpasning af veje

Samarbejdet om klimatilpasning på veje er ofte kompliceret, fordi veje har mange forskellige funktioner. Håndteringen af regnvand kommer som endnu en funktion, der skal indpasses i et allerede kompliceret puslespil om vejens udformning.

Pixibogen her introducerer kort roller og myndigheder i forhold til klimatilpasning af veje. Derefter beskrives de væsentligste hensyn, som har betydning for udformning af mindre veje: holdbarhed, fremkommelighed, sikkerhed, overkørsler, manøvrering, fortove & fodgængere, vejvand, vejbeplantning, drift samt belysning og ledninger.

“Vejen til klimatilpasning” giver på en overskuelig og humoristisk måde et indblik i de mange hensyn, vi kan støde ind i, når klimatilpasning skal ske på veje.

KLIKOVAND har fået hæftet udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt i Gladsaxe kommune. Gladsaxe Kommune har bidraget med indhold, og Forsikring & Pension har betalt for tegninger, layout og tryk.

Find hele pixibogen ”Vejen til klimatilpasning” som pdf her >

Forsiden af pixibogen Vejen til klimatilpasning er udarbejdet af Jimi Holstebro på vegne af Gladsaxe Kommune, By- og Miljøafdelingen

Mere inspiration til klimatilpasning på veje

FORS A/S har fået lavet “Regnvandshåndtering på veje” – en håndbog om lokalafledning af regnvand på veje. Håndbogen ligger frit tilgængelig på Roskilde Kommunes hjemmeside her >

HOFOR har fået udarbejdet et ”Mulighedskatalog for grønne regnvandsløsninger”, som under kapitlerne ”Værktøjskasse”, ”Anvendelse” og ”Ret & pligt” præsenterer en lang række konkrete løsninger, flowdiagram for beslutning om en grøn regnvandsløsning, beslutningsmatrice samt ansvarsforhold, finansiering og påvirkning af miljø og natur.

Der er mange aktører involveret i anlæg af klimatilpasningsløsninger på veje. KLIKOVAND har lavet et værktøj til at skabe overblik over aktører og faser i processen. Læs mere og find værktøjet her >