CASE: Oversvømmelse i Gammelby – forsyningens erstatningsansvar ved oversvømmelse

Denne fiktive case handler om forsyningens erstatningsansvar i forbindelse med en oversvømmelse med kloakvand af en ejendom i Gammelby.

I notatet opstilles en case hvor det forudsættes, at en ejendom i den fiktive by Gammelby i juli 2015 blev oversvømmet af kloakvand efter en kraftig regnhændelse. Der var vand på terræn. Ejerne mener at der foreligger et erstatningsansvar i sagen.

Ejendommen er beliggende i den gamle bykerne (fælleskloakeret i 1950’erne).

Ejerne henviser til den gældende spildevandsplan, hvor det fremgår at forsyningsselskabet skal leve op til et generelt serviceniveau svarende til 10-års regnhændelser i fælleskloakerede områder.

Ud fra foreliggende retspraksis vurderer advokaten om forsyningen er erstatningsansvarlig eller ej. Advokaten analyserer hvilke forhold der har betydning for, om det formulerede serviceniveau i kommunens spildevandsplan gør forsyningen erstatningspligtig eller ej.

Advokaten vurderer både erstatningspligten i en situation hvor ejendommen ikke er med i kommunens risikokortlægning, samt i en situation hvor ejendommen er beliggende i et bluespot på risikokortet.

Find casen “Spørgsmål om erstatningsansvar ved oversvømmelse” som pdf her >

Mere viden om værktøjet

Denne case er udarbejdet af advokat Pia Lisbeth Nielsen fra MOLT WENGEL advokatpartnerselskab for KLIKOVAND.