MODELLER OG ANALYSER – KLIKOVANDVÆRKTØJER

Cost-benefit-analyser bliver af mange kommuner og forsyninger anvendt til at vurdere klimatilpasningsprojekter. KLIKOVAND har derfor fået COWIs hjælp til at få udarbejdet en vejledning i cost-benefit-analyser.

Den gennemgår indholdet og opbygningen af cost-benefit-analyser og giver en beskrivelse af, hvad man skal være opmærksom på, når man udarbejder cost-benefit-analyser. Find vejledningen til cost-benefit-analyser her >

Dette inspirationshæfte for skybrudsplanlægning samler idéer, erfaringer og anden viden som en række fagmedarbejdere i KLIKOVAND-netværket har produceret i et forløb af workshops centreret om skybrudsplanlægningen i Ballerup Kommune.

Læs mere og hent Inspirationshæftet til skybrudsplaner her >

MODELLER OG ANALYSER – ANDRE VÆRKTØJER

Overvejer du et LAR-anlæg? Spildevandskomiteens regneark fås også som online beregner. Den er nem og brugervenlig og skulle give samme resultater som regnearket. På LAR-beregner.dk kan du på få minutter finde ud af hvor stort dit anlæg skal være og hvordan du søger om tilladelse.

Læs mere og find LAR-beregneren her >