Vejledning i cost-benefit-analyser

Cost-benefit-analyser bliver af mange kommuner og forsyninger anvendt til at vurdere klimatilpasningsprojekter som en del af beslutningsgrundlaget.

KLIKOVAND har derfor fået COWIs hjælp til at få udarbejdet en vejledning i cost-benefit-analyser.

Forsiden af den vejledende introduktion til cost-benefit-analyser, COWI har udarbejdet for KLIKOVAND. Åbn vejledningen ved at klikke på billedet.

Den gennemgår indholdet og opbygningen af cost-benefit-analyser og giver en beskrivelse af, hvad man skal være opmærksom på, når man udarbejder cost-benefit-analyser.

Vejledningen giver en grundlæggende forståelse af cost-benefit-analyser for skybrudssikring: hvad de kan bruges til, og hvordan resultaterne kan bruges som en del af et beslutningsgrundlag.

Notatet er ikke udarbejdet med henblik på at sætte læseren i stand til at opsætte sin egen cost-benefit-analyse, men for at skabe en bedre dialog og forståelse omkring analyserne.

Notatet svarer på følgende:

  • Hvordan fastlægger man formålet med analysen og basisscenariet?
  • Hvordan definerer man de alternative tiltag?
  • Hvordan værdisætter man fordele og ulemper ved alternativerne?
  • Hvilke skader kan værdisættes i en cost-benefit-analyse?
  • Hvilke forudsætninger skal fastlægges, og hvordan har de betydning for resultaterne?
  • Hvordan skal man tolke resultaterne?

Fokus i notatet er på cost-benefit-analyser for skybrudsprojekter, men metoden er i store træk den samme for stormflodsprojekter. Et afsnit i vejledningen forklarer, hvordan de adskiller sig fra hinanden.

Inspireret af Finansministeriets vejledning for samfundsøkonomiske analyser opdeles cost-benefit-analysen for skybrudsprojekter i tre trin:

Vejledningen findes i to versioner. En der egner sig til print og en, der egner sig til at navigere i på skærmen. Indholdet er det samme. Find begge versioner herunder:

Introduktion til cost-benefit-analyser for skybrudsprojekter_print

Introduktion til cost-benefit-analyser for skybrudsprojekter_web