ORGANISATION OG KOMMUNIKATION – KLIKOVAND-VÆRKTØJER

Dette metodekatalog er udviklet som et tillæg til Procesplan for interessentinddragelse, og indeholder en grundig gennemgang af, hvornår i processen de forskellige interessenter bør inddrages, og konkrete metoder til at inddrage dem. Metodebeskrivelsen er generisk.

Læs mere og find hele Metodekataloget her >

Gribskov Kommune har i forbindelse med deres byudviklingsprojekt Troldebakkerne været på forkant med vandhåndteringen og tænkt det ind fra projektets spæde start. Læs mere og find procesplanen her >

Denne drejebog er en samling af viden, erfaringer og anbefalinger fra proces og borgerinddragelse om klimatilpasning i Strandøre, Hvidovre i perioden maj-september 2017.

Læs mere og hent drejebogen som pdf her >

I denne pjece får du gode inputs, fifs og erfaringer til hvordan du via bl.a. inddragelse af borgere, god organisering og koordinering til andre projekter kan skabe merværdi i dit næste klimatilpasningsprojekt. Pjecen er udarbejdet af Den Regionale Task Force for klimatilpasning på baggrund af erfaringer fra kommune og forsyninger.

Læs mere og find pjecen her >

ORGANISATION OG KOMMUNIKATION – ANDRE VÆRKTØJER