Skybrudsplaner – kom godt i gang

Flere kommuner ønsker at planlægge for skybrudssikring. En skybrudsplan konkretiserer kommunens arbejde med sikring mod skybrud, altså ekstreme regnhændelser. En skybrudsplan forholder sig til oversvømmelsesrisici, til mulige løsninger og til prioritering af den indsats, der skal imødekomme de kortlagte risici.

Men der findes ingen skabelon for, hvordan en skybrudsplan skal se ud, og hvordan den skal udarbejdes, og derfor rejser arbejdet med skybrudsplaner en række spørgsmål: Hvilke arealer kan vi bruge til skybrudssikring? Til hvilket serviceniveau skal vi sikre? Hvem skal involveres – både i og udenfor kommunen? Hvordan skaber vi synergi? Og hvordan får vi borgere og politikere med ombord?

Disse spørgsmål sad de også med hos Ballerup Kommune og forsyningsselskabet Novafos, da de skulle udarbejde henholdsvis skybrudsplan og oplandsanalyse for Ballerup Kommune. Ønsket var at opnå mest mulig synergi mellem skybrudssikring og klimatilpasning samtidig med, at kommune og forsyning fastholdt hver deres ansvarsområder. Men der fandtes kun få erfaringer, så hvordan skulle man gribe det hele an?

For at dele erfaringer og viden etablerede KLIKOVANDs regionale Task Force for klimatilpasning et projektnetværk. Gennem en række temaworkshops fulgte fagpersoner fra andre kommuner og forsyningsselskaber processen i Ballerup Kommune, mens de arbejdede med skybrudsplan og oplandsanalyse.

Projektnetværket bød ind med erfaringer og idéer, men fik også selv værdifuld viden med hjem til deres eget arbejde. Det fik de, fordi Ballerup Kommune lukkede dem ind i maskinrummet og åbent fortalte om både problemer og gode løsninger, efterhånden som de dukkede op.

Med dette inspirationshæfte vil vi gerne videreformidle de erfaringer og ideer, som blev udvekslet i projektnetværket. Målgruppen er alle i kommuner og forsyninger, som arbejder med skybrudsplaner og klimasikring, men især de medarbejdere, der står med projektlederansvaret.

Inspirationshæftet formidler erfaringer fra arbejdet med en skybrudsplan, men projektledere med andre projekter på skrivebordet kan også have glæde af at læse med. Arbejdet med skybrudsplaner har ligheder med klimatilpasningsprojekter og

andre projekter, der går på tværs af områder og forvaltninger, for eksempel projekter der beskæftiger sig med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Inspirationshæftets forside

Inspirationshæftet er delt op i fire temaer. Det første tema handler om, hvordan man kan hente viden og inspiration udefra ved at etablere et projektnetværk med deltagere fra andre kommuner og forsyninger. Her tager vi afsæt i den måde, vi gennemførte projektnetværket omkring Ballerups skybrudsplan og oplandsanalyse.

Det næste tema handler om, hvordan man kan sikre, at skybrudsplanen forankres både på tværs af forvaltninger, hos politikerne og hos borgerne. Dette afsnit er baseret på udveksling af idéer og erfaringer på de fire workshops for projektnetværket.

I det tredje tema præsenterer vi ideer til, hvordan man kan finde arealer til skybrudshåndtering. Og i det fjerde og sidste tema samler vi op på de aktiviteter, som kan indgå i arbejdsprocessen, når man laver en skybrudsplan. Også disse to temaer tager udgangspunkt i drøftelser på projektnetværkets workshops.

Find inspirationshæftet ”Skybrudsplaner – kom godt i gang” her:

Skybrudsplaner – kom godt i gang (fortløbende sider)

Skybrudsplaner – kom godt i gang (spreads)