PROCESPLANER – KLIKOVAND-VÆRKTØJER

Denne procesplan er udviklet i forbindelse med et projekt om at håndtere regnvand i Grøndalsparken i København, men processen er generisk, derfor kan den anvendes i forbindelse med regnvandsprojekter andre steder.

Læs mere og find hele procesplanen her >

Denne drejebog foreslår en konkret proces for borgerinddragelse, som det blev tilrettelagt i et klimatilpasningsprojekt, hvor Task Forcen hjalp Gentofte Kommune.

Læs mere og hent værktøjet her >

Gribskov Kommune har i forbindelse med deres byudviklingsprojekt Troldebakkerne været på forkant med vandhåndteringen og tænkt det ind fra projektets spæde start. Læs mere og find procesplanen her >

Planlægning af klimatilpasning på veje er en proces, som involverer mange aktører og fagligheder. Hvis planlægningen skal foregå effektivt og agilt, er det klogt tidligt i processen at skabe et fælles overblik over hele arbejdsprocessen og beslutte hvem der har ansvaret for hvad. Sammen med Gladsaxe kommune har Task Forcen lavet et simpelt værktøj til denne proces.

Læs mere og find værktøjet her >

I denne pjece får du gode inputs, fifs og erfaringer til hvordan du via bl.a. inddragelse af borgere, god organisering og koordinering til andre projekter kan skabe merværdi i dit næste klimatilpasningsprojekt. Pjecen er udarbejdet af Den Regionale Task Force for klimatilpasning på baggrund af erfaringer fra kommune og forsyninger.

Læs mere og find pjecen her >

PROCESPLANER – ANDRE VÆRKTØJER

Fremtidens klima bliver mere ekstremt med kraftigere skybrud og stigende havvand, der øger risikoen for stormflod mange steder i Danmark. Oversvømmelser for boligejerne kan udløse enormt besvær og tidskrævende opgør med forsikringen. På Bolius’ tema-hjemmeside om klimasikring findes uvildig viden, som kan hjælpe grundejere med at undgå oversvømmelser og mindske skadernes omfang.

Læs mere og find et link her >