Procesplan for interessentinddragelse i Grøndalsparken i København

Procesplanen er en komplet guide til fremgangsmåde for interessentinddragelse. Den beskriver, hvordan man metodisk kan gå til værks med en identifikation og gruppering af forskellige typer interessenter. Ikke mindst indgår en beskrivelse af, hvordan og hvornår de hver især bedst håndteres i inddragelsen.

Den er letlæst med både læsevejledning, relevant baggrundsviden og mange korte afsnit. Planen er grafisk overskuelig, se her:

Find hele procesplanen som pdf her>.

Mere viden om værktøjet

Procesplanen henviser til et tilhørende Metodekatalog. Læs mere om det her >, eller download det som pdf her >. 

Procesplanen og Metodekataloget er udviklet i forbindelse med et projekt den Regionale Task Force for klimatilpasning lavede i samarbejde med Frederiksberg og Københavns kommuner. Læs beskrivelsen af det projekt her >