Procesplan for klimatilpasning i barmarksprojekter

Gribskov Kommune har i forbindelse med deres byudviklingsprojekt Troldebakkerne været på forkant med vandhåndteringen og tænkt det ind fra projektets spæde start.

I procesplanens baggrundstekst står der:

Klimatilpasning er kun ét blandt mange hensyn, når der byudvikles på bar mark. Alle ønsker en robust byudvikling, der kan klare fremtidens vejr, men mange kommuner har ikke retningslinjer, der understøtter og integrerer klimatilpasning i byudviklingsprojekter.

Med denne procesplan ønsker vi at belyse de aktiviteter, der kan bidrage til at indtænke vandhåndtering i byudviklingsprojekter på baggrund af erfaringer fra et byudviklingsprojekt i Gribskov Kommune, Troldebakkerne. Der tages således udgangspunkt i processen for planlægningen af Troldebakkerne, og derfor vil ikke alle aktiviteter være relevante i andre byudviklingsprocesser. Vi opfordrer til, at procesplanen benyttes som inspiration, og at det overvejes hvilke aktiviteter, der vil være gavnlige for det konkrete projekt og dets parter.

Det særlige ved denne procesplan og fremgangsmåde er, at der helt fra projektets start arbejdes med håndtering af regnvand. Fra det første forslag til anvendelse af området er der taget udgangspunkt i bluespot kort, og efterfølgende er SCALGO anvendt som et dialogværktøj mellem arkitekt og hydraulikker i forbindelse med placering af byggefelterne. I dette projekt er det således byggeriet og byggefelterne, der tilpasses vandets naturlige vej, så området sikres mod oversvømmelser. I andre projekter ses det ofte, at der ændres på terræn og vandets naturlige strømning – og ofte sker det sent i processen, når projekteringen allerede er i gang.

I Gribskov Kommune blev det valgt at bruge ressourcer på at samle forskellige fagpersoner fra starten, da det er essentielt i forhold til at indtænke klimatilpasning. Det giver også den fordel, at alle kender projektet, og at projektlederen ved, hvem han/hun kan gå til med spørgsmål af forskellig art.

Aktiviteterne i procesplanen har primært har fokus på klimatilpasning, og bygger på erfaringerne fra Gribskov Kommune. Aktiviteterne går fra projektets spæde start og frem til udarbejdelse af en rammelokalplan, og skal således hjælpe med at give den bedste start på integrering af klimatilpasningshensyn i vores fremtidige byer. Procesplanen indeholder flere “traditionelle” aktiviteter ved planlægning af større byudviklingsområder, men vi har fremhævet fire aktiviteter (Indledende teknisk screening, miljøproblematik, analyse af strømningsveje og lavninger og jordhåndtering), hvor der er benyttet en ny fremgangsmetode, som har hjulpet Gribskov Kommune med at få en robust rammelokalplan.

Hent hele Procesplan for klimatilpasning i barmarksprojekter her >

Mere viden om værktøjet

Hent hele Procesplan for klimatilpasning i barmarksprojekter her >

Procesplanen blev til i et projekt, hvor Task Forcen bistod Gribskov Kommune med vandhåndteringen i byudviklingsprojektet Troldebakkerne.

I projektet blev der også analyseret nedsivningspotentiale og regnet på anlægsomkostninger. Læs mere om projektet og find de øvrige leverancer her >